Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

En ambulans och två sjuksköterskor. Foto.

Beskrivning

Vill du ha ett yrke som kräver snabba beslut och där varje minut kan göra skillnad för en patient? Då kanske ambulanssjuksköterska är något för dig.

Som specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård är du ofta först på plats, och insatsen kan vara helt avgörande för patienten. Ambulanssjuksköterskan bedömer och behandlar patienten i hemmet eller på skadeplats och under transport till sjukhus eller annan vårdinrättning. Ena stunden arbetar ambulanssjuksköterskan under stor press och i nästa finns all tid i världen. Ambulanssjuksköterskan arbetar i team, och oftast är teamet önskade och välkomna men det finns också tillfällen där närvaron av någon anledning är oönskad. Detta ställer krav på personlig mognad och gott omdöme.

Mer om programmet

Under programmet kommer du att få de kunskaper som krävs för att kunna utveckla de förmågor som krävs för att kunna bedöma, behandla och ansvara för vård av patienter som kräver ambulanssjukvård. Under den verksamhetsförlagda utbildningen, såväl som den teoretiska, kommer du därför att tränas i att självständigt kunna göra omfattande bedömningar och prioriteringar. Du kommer även att tränas i att arbeta med oförutsedda och varierande uppdrag, ofta med bristfällig information, i skiftande vårdmiljöer. Arbetet som ambulanssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Du arbetar med en holistisk personcentrerad ambulanssjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom eller skada. Utbildningen ger dig också kompetens i att leda och medverka i omhändertagande och vård av skadade vid stora olyckor och katastrofer.

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att få samarbeta med andra yrkeskategorier, vilket är en viktig del av yrkesutövningen.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som ambulanssjuksköterska.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Mer information om VFU på Canvas

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Programmet ges på distans från och med våren 2023

Kortfakta

Studiestart:
Vårtermin

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Distansutbildning med campusträffar

Utbildningen baseras i huvudsak på distanspedagogik som kompletteras med 16 dagars campusförlagd utbildning, fördelat på 4 tillfällen. Detta innebär att undervisningen huvudsakligen genomförs med hjälp av digitala hjälpmedel. Campusträffarna innehåller praktiska övningar, kliniska och skriftliga examinationer samt föreläsningar när dessa kan kombineras med övningar eller examinationer. 

Internationella möjligheter: 
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Helene Setterberg

Telefon: 046-222 97 21

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
10 av vilka 10 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård är 155 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

Som ambulanssjuksköterska arbetar du i skiftande vårdmiljöer och med patienter som behöver akut vård. Det kan vara allt från att hjälpa en patient som har blivit svårt sjuk i sitt hem, till att ge vård till skadade människor vid stora olyckor och katastrofer.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.

Andra som har studerat här berättar