Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialantropologi: fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng
På fortsättningskursen i socialantropologi fördjupas klassiska antropologiska teman. Terminen börjar med en delkurs som behandlar socialantropologins uppkomst, teoretiska utveckling och institutionalisering, mot bakgrund av utvecklingen inom samhällsvetenskap i stort. Därför integreras delar av kursen med fortsättningskursen i sociologis delkurs i teorihistoria.

Socialantropologisk teori, genus och sexualitet

Förutom teorihistoria läser man om genus och sexualitet som ger en historisk överblick över antropologiska perspektiv på könsskillnader, könshierarkier, genusöverskridande identiteter och sexualitet. Detta relateras till den generella teoretiska utvecklingen inom feminism, psykoanalys, poststrukturalism och queerteori. Kursen tar också upp hur konstruktioner av genus och sexualitet spelas ut politiskt i kolonialism, nationalism och moraliskt reglerande lagstiftning.

En tredje delkurs i visuell antropologi utforskar etnografisk film och fotografi som metodologiska verktyg och verklighetsrepresentationer. Utöver en historisk översikt av visuell antropologi ger delkursen grundläggande kunskaper i bildkomposition och bildspråk samt analys av bildmediets dramaturgi. Kursen arbetar med fotodagböcker, filmade intervjuer och visuella miljö- och situationsbeskrivningar och ger genom ett projektarbete färdigheter i att kombinera text och bild i pedagogiska presentationer.

Materialism och konsumtion

En fjärde delkurs om materialitet och konsumtion behandlar den sociala relationen mellan människa, samhälle, materiell kultur och konsumtion. I kursen analyseras och problematiseras framställningar, klassificeringar, konsumtion och agens i materiell kultur, både i ett historiskt och samtida perspektiv. Hur manifesteras materiell kultur och konsumtion i människors liv och samhällets strukturer? I kursen ingår att göra egna analyser av materialitet i olika kontexter, som museer, konsumtionsbeteende, eller de offentliga miljöernas materialitet..

Metod och examination

Deltagande observation och långvarigt etnografiskt fältarbete som metod diskuteras och du får prova på att samla in och presentera eget empiriskt material. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov. Inom visuell antropologi gör studenterna själva en kortare etnografisk film eller fotoutställning. (Delkurserna kan vissa terminer ges i en annan ordning.)

Kontakt

Socialantropologi
Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Box 114, 221 00 Lund

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt fullgjorda kursfordringar på SANA14 Socialantropologi:Grundkurs, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: fortsättningskurs är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen