Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen fördjupar dina kunskaper inom klassiska antropologiska teman.

SANA25, Socialantropologi: Fortsättningskurs. Ges hösttermin och vårtermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.) Ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs termin två inom kandidatprogrammet i socialantropologi. 

Kursen består av följande delkurser:

  • Delkurs 1: Samhällsvetenskaplig och socialantropologisk teori
  • Delkurs 2: Genus och sexualitet
  • Delkurs 3: Visuell antropologi
  • Delkurs 4: Materialitet, samhälle och konsumtion

Delkurserna kan vissa terminer ges i en annan ordning.

Delkurs 1: Samhällsvetenskaplig och socialantropologisk teori

Terminen börjar med en delkurs som behandlar socialantropologins uppkomst, teoretiska utveckling och institutionalisering, mot bakgrund av utvecklingen inom samhällsvetenskap i stort.

Delkurs 2: Genus och sexualitet

Därefter följer en delkurs om genus och sexualitet som ger en historisk överblick över antropologiska perspektiv på könsskillnader, könshierarkier, genusöverskridande identiteter och sexualitet. Detta relateras till den generella teoretiska utvecklingen inom feminism, psykoanalys, poststrukturalism och queerteori.

Kursen tar också upp hur konstruktioner av genus och sexualitet spelas ut politiskt i kolonialism, nationalism och moraliskt reglerande lagstiftning.

Delkurs 3: Visuell antropologi

En tredje delkurs i visuell antropologi utforskar etnografisk film och fotografi som metodologiska verktyg och verklighetsrepresentationer. Utöver en historisk översikt av visuell antropologi ger delkursen grundläggande kunskaper i bildkomposition och bildspråk samt analys av bildmediets dramaturgi.

Kursen arbetar med fotodagböcker, filmade intervjuer och visuella miljö- och situationsbeskrivningar och ger genom ett projektarbete färdigheter i att kombinera text och bild i pedagogiska presentationer.

Delkurs 4: Materialism och konsumtion

En fjärde delkurs om materialitet och konsumtion behandlar den sociala relationen mellan människa, samhälle, materiell kultur och konsumtion. I kursen analyseras och problematiseras framställningar, klassificeringar, konsumtion och agens i materiell kultur, både i ett historiskt och samtida perspektiv. Hur manifesteras materiell kultur och konsumtion i människors liv och samhällets strukturer?

I kursen ingår att göra egna analyser av materialitet i olika kontexter, som museer, konsumtionsbeteende, eller de offentliga miljöernas materialitet.

Metod och examination

Genomgående diskuteras ämnets metodologiska inriktning på deltagande observation och långvarigt etnografiskt fältarbete. I ett antal övningar får du också prova på att samla in och presentera eget empiriskt material. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar.

Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov. Inom visuell antropologi gör studenterna själva en kortare etnografisk film eller fotoutställning.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående fortsättningskurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/fortsattningskurser-…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt fullgjorda kursfordringar på SANA14 Socialantropologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 8 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.