Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik, Materialvetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Masterprogrammet i materialvetenskap ger dig möjlighet att jobba med frågor som har stor betydelse för teknikutvecklingen både i samhället och på individnivå. Med en tvärvetenskaplig prägel rör du dig mellan grundläggande forskning och tillämpad ingenjörskonst. I detta gränsland kan du bidra med att ta fram nya material med smarta funktioner.

På masterprogrammet lär du dig att utforska sambandet mellan ett materials egenskaper och dess strukturer samt hur materialet byggs upp. Med kunskap både i fysik och kemi får du fördjupad förståelse för hur de eftertraktade egenskaperna hos ett material är beroende av specifika beståndsdelar på atomär och molekylär nivå. Utbildningen lägger stor vikt vid att du får övning i att undersöka material med avancerade tekniker inom spektroskopi, diffraktion och mikroskopi.

Två världsledande forskningsanläggningar i Lund står i fokus under din studietid, dels synkrotronljusanläggningen MAX IV-laboratoriet, dels den kommande neutronkällan ESS (European Spallation Source). Masterprogrammet har ett flexibelt upplägg, och det finns möjlighet för dig att kombinera teori och beräkning med det experimentella angreppssättet.

Utbildningen har en stark forskningsanknytning med nära koppling till forskargrupper inom materialvetenskap. Alla lärare på masterprogrammet är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ges av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik tillsammans med Fysiska institutionen. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Programmet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser som har fokus på ytors fysik och kemi, spektroskopi och kvantförklaring av materia, svepspetsmikroskopi, modern röntgenfysik samt statistisk fysik.

Under ditt andra studieår fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Examensarbetet är 30 eller 60 högskolepoäng och görs i en forskargrupp. Masterprogrammet erbjuder även möjlighet till praktik, vilket kan ge värdefull arbetslivserfarenhet.

Karriärmöjligheter

Materialvetenskap är ett viktigt ämne inom många olika områden av forskning och utvecklingsarbete, vilket innebär att det efter examen finns flera olika karriärvägar beroende på vilken intresseinriktning du har. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning i fysik och fysikalisk kemi, men du kan också välja att jobba i näringslivet. Du kan arbeta med frågeställningar kopplade till bland annat astrofysik, kommunikationsteknologi, livsvetenskaper, energi. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa stora laboratorier har behov av kvalificerad personal som har kompetens inom materialvetenskap och fysik samt vad gäller de tekniska metoderna för anläggningarnas experiment.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Mathieu Gisselbrecht

E-post: mathieu [dot] gisselbrecht [at] sljus [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. 

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik, Materialvetenskap - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 77 kB, nytt fönster)