Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt

Kurs 3 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av att undervisa i skönlitterärt skrivande eller undervisar du redan och vill fördjupa dig i skrivpedagogik? Kursen FSPA01 är en kurs i skrivpedagogik som ges av Författarskolan på Lunds universitet. Kursen ges på kvartsfart med undervisning på campus.

Introduktion till skrivpedagogik

Kursen FSPA01 ger dig en introduktion i skrivpedagogik, till vad det innebär att undervisa i skrivande och till arbetet med texter i process. Det skönlitterära skrivandet är en ständig, analyserande och självreflekterande process, och vikt läggs därför vid skapandeprocessen, det egna skrivandet och textsamtalets metodik. Under kursen planerar och genomför studenten ett undervisningspass inklusive reflektion.

Individuellt skrivande och textsamtal

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att du som student under kursen genom skrivövningar fördjupar din förståelse för skrivprocessen och reflekterar över ditt eget skrivande. Genom läsning av och samtal kring kursdeltagares texter ges också fler perspektiv på skapandeprocessen och möjlighet att utforska textsamtalets metodik.

Kursens utformning

Kursen ges på kvartsfart med träffar på campus och eget arbete. Träffarna schemaläggs normalt sen eftermiddag. Examination sker genom ett heldagsseminarium i slutet av kursen.

Efter studierna

Detta är en kurs som går att kombinera med arbete eller kurser inom kreativt skrivande eller litterär gestaltning, och passar dig som vill kombinera eget skrivande med undervisning, och dig som utbildar dig till eller är verksam som exempelvis lärare eller bibliotekarie. För den som blir vill fördjupa sig i det egna skrivandet och litterär gestaltning är det möjligt att sedan söka till Författarskolans tvååriga grundutbildning.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Författarskolan

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 78 47

https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/

Robert Ekdahl

Studievägledare

robert [dot] ekdahl [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kurser om minst 60 högskolepoäng inom något av ämnena Litterär gestaltning, Kreativt skrivande, Biblioteks- och informationsvetenskap, Översättarprogrammet, Språkkonsultprogrammet, Förlags- och bokmarknadskunskap, lärarexamen i svenska eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Eftermiddagstid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

2 oktober 2024 - 3 december 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt är 5 750 SEK.