Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vad innehåller kursen?

I kursen får du en kort introduktion till vetenskaplig teori och metod, främst med anknytning till språkforskning. Du får även lära dig om det vetenskapliga skrivandets karaktäristiska drag. Under kursen utvecklar du din kunskap och kännedom om de genrekrav som gäller för vetenskaplig text genom att granska några vetenskapliga texter vars innehåll anknyter till kursens andra huvudtema, nämligen andraspråksinlärning. Du får presentera och diskutera nyare forskning om andraspråksinläning, med fokus på såväl resultat som hypoteser och metod.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursens undervisningstillfällen ligger på eftermiddagstid, kl. 16–18.

Kursens placering i din studiegång

Kursen ingår även som obligatorisk delkurs i Svenska som andraspråk: Kandidatkurs.

Studieämnet Svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 60 hp i Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Eftermiddagstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv är 14 375 SEK.