Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Beskrivning

Konstnärlig kandidatutbildning i fri konst är ett treårigt utbildningsprogram på heltid som syftar till att utbilda konstnärer med hög konstnärlig och professionell förmåga. Programmet håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå. Utbildningens internationellt verksamma professorer är aktiva inom en rad olika konstnärliga fält. Detta leder inte bara till ett viktigt utbyte inom Konsthögskolan i Malmö utan ger studenten också möjligheten att välja kurser som speglar den egen konstnärliga intentionen.

Utbildningen som präglas av valfrihet och självständigt arbete, består av eget arbete i ateljén, individuell handledning från internationellt verksamma professorer och lärare samt valbara kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning och teori. Examensarbetet utgörs av ett konstnärligt projekt som presenteras i en grupputställning och en kortare essä. Merparten av undervisning och handledning sker på engelska. 

Det konstnärliga kandidatprogrammet i fri konst förbereder studenten i att självständigt gestalta och verka inom arbetslivets olika former, samt yrkesmässigt verka inom ett föränderligt kulturliv. Programmet lägger även en grund för fortsatta studier på avancerad nivå i fri konst. 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Telefon: +4640325701

E-post: ansokan [at] khm [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Antagningsprov och intervju

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Malmö, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Konstnärligt kandidatprogram i fri konst är 600 000 SEK.