Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Är du fascinerad av bakterier, virus och encelliga svampar samt deras ofantligt stora mångfald? Kunskap i mikrobiologi är av grundläggande betydelse inom vitt skilda områden, allt från medicin och livsmedel till geologi och meteorologi . Det finns därmed många olika branscher på arbetsmarknaden för mikrobiologer.

Såväl makroskopiskt liv som grundämnenas kretslopp är beroende av bakterier och encelliga svampar. Kunskap i mikrobiologi är därför viktig för all biologi samt för en hel rad andra ämnesområden som medicin, livsmedel, jordbruk, teknik, kemi, geologi och meterologi. På detta masterprogram lär du dig bland annat hur mikroorganismer används för att framställa livsmedel samt bulk- och finkemikalier, inklusive läkemedel. Du får också kunskap om hur bakterier, virus och encelliga svampar används som kraftfulla experimentella system inom grundläggande och tillämpad forskning.

Inom programmet kan du välja att specialisera dig enligt dina egna önskemål, mot exempelvis medicinsk mikrobiologi, bioteknik eller cellulär och molekylär mikrobiologi. Utbildningen ger dig omfattande laborativ erfarenhet samt värdefull kunskap i försöksdesign och analys av resultat. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avspänd.

Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Den första terminen innefattar två obligatoriska kurser i mikrobiologi respektive molekylär mikrobiologi. Under nästa termin följer ytterligare en obligatorisk kurs som ger fördjupad kunskap i molekylär bioteknik. Sist på vårterminen läser du förslagsvis kurser som handlar om antibiotika samt mikroskopi, eller andra valbara kurser.

Under ditt andra studieår kan du välja att exempelvis läsa bioinformatik, både vad gäller sekvensanalys och programmering i Python. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten där du även i vissa fall har möjlighet att läsa biomedicinkurser inom ramen för denna masterutbildning. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du göra ett andra projekt eller läsa fler teoretiska kurser. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet gör dig väl förberedd och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, särskilt inom forskningsintensiva branscher som bioteknikföretag, läkemedelsföretag, viss kemisk industri, men även vad gäller arbete med patent samt miljö- och hälsoskydd. Som mikrobiolog har du möjlighet att välja yrkesnisch bland en lång rad olika verksamhetsområden. Inom molekylärbiologi och produktutveckling kan du exempelvis arbeta med att utveckla värdefulla substanser såsom insulin. Du kan också jobba med infektionssjukdomar för att exempelvis förhindra pandemier. Och inom miljöområdet behövs mikrobiologisk kompetens bland annat för att modifiera bakterier för oljesanering. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Christina Ledje

Telefon: +46462227316

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Mikrobiologi och bioteknik
Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå:   

45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi och mikrobiologi
30 hp kemi inkluderande biokemi

Engelska 6/Engelska B. 

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan till utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 117 kB, nytt fönster)

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master