Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper om förutsättningar för social mobilisering för utsatta och marginaliserade grupper i samhället, samt att ge fördjupad insikt i kritiska teorier inom socialt arbete, förändringsstrategier, projektkunskap, entreprenörskap samt att erbjuda en plattform för handling och reflektion.

Kursen erbjuder ett handlingsorienterat lärande och ges i samarbete med olika brukar- och intresseorganisationer. En viktig princip i kursen är att erkänna den kunskap som finns hos personer med egna upplevelser av marginalisering och utanförskap.

Kursen omfattar tre moment:

Moment 1

Momentet ägnas åt att ta del av forskning och teorier om förutsättningar för social mobilisering för utsatta och marginaliserade grupper i samhället. Studenterna kommer att få skriva en essäuppgift där de uppmanas att reflektera över vad de vill åstadkomma inom socialt arbete med sig själva som utgångspunkt. Denna kommer senare att ligga till grund för diskussioner utifrån olika teorier som förs in i undervisningen. Den teoretiska undervisningen kommer att innefatta kritiska teorier, förändringsstrategier, projektkunskap och socialt entreprenörskap.

Moment 2

Momentet innebär att kursdeltagarna tillsammans med representanter från olika brukar- och intresseorganisationer, med egna erfarenheter av marginalisering och utanförskap reflekterar över förutsättningar för mobilisering och inkludering samt utvecklar projektidéer tillsammans. En god samhällskännedom lägger grund för ett flexibelt och handlingsorienterat förhållningssätt då studenterna uppmanas att skapa nya samhällslösningar. Under moment två kommer studenterna att delta på ett tvådagarsinternat som bygger på en deltagardemokratisk utvecklingsmetod – 2/ 4 U 2023/381 framtidsverkstad.

Moment 3

Momentet syftar till att reflektera över de interaktioner och det förändringsarbete som har ägt rum i moment 2 med hjälp av de teorier som var utgångspunkter i moment 1. Här ingår en skriftlig reflektionsuppgift som kommer att behandlas vid seminariedagar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Gabriella Scaramuzzino

Telefon: +46 733 69 75 50

E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Cecilia Heule

Telefon: +46 46 222 95 54

E-post: cecilia [dot] heule [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: +46 46 222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt Svenska 3.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 7 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap är 31 250 SEK.