Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk

Program 300 högskolepoäng · 5 år · Ämneslärarexamen

Studenter som diskuterar

Beskrivning

Är du intresserad av hur man lär sig ett nytt språk? Och är du särskilt intresserad av hur människor med andra modersmål lär sig svenska? I lärarutbildningen med svenska som andraspråk får du kunskap om både språkinlärning och svenska, liksom betydelsen av flerspråkighet.

Träffa studenter från Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

 

Att arbeta som lärare i svenska som andraspråk innebär att befinna sig mitt i mångfaldens Sverige. I den här utbildningen får du därför bland annat lära dig om migration och mottagande av nyanlända, flerspråkighet och attityder till språk. Men du får naturligtvis också kunskaper om det svenska språket och de svårigheter som en andraspråkselev ställs inför. Jämförelser görs hela tiden med andra språk, vilket samtidigt ger nya perspektiv på det svenska språket. Du får lära dig hur du bäst undervisar i grammatik, fonetik, litteratur med mera för att möta elevers olika förutsättningar för inlärning. Att vara lärare i svenska som andraspråk innebär att vara väl rustad för den mångkulturella skolan. Få lärare är så viktiga idag som de som utbildar i svenska som andra språk.

Den moderna och välkomnande studiemiljön vid Språk- och litteraturcentrum i Lund erbjuder de bästa förutsättningarna för dina studier som bland annat fokuserar på:

·         språkinlärning – med speciellt fokus på förutsättningarna för elever med annat förstaspråk

·         svenska språket – dess uttal, grammatik och ordförråd utifrån ett andraspråksperspektiv

·         flerspråkighet och kulturmöten – som tillgång för såväl individ som samhälle

Förutom svenska som andraspråk studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andraämne under utbildningen. Information om aktuella ämneskombinationer finner du på https://www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning/vara-amnen/

Karriär:

Karriärmöjligheterna om du väljer svenska som andraspråk är stora. Med många elever med annat modersmål än svenska i skolorna och en fortsatt brist på ämneskompetenta lärare kommer du att vara efterfrågad på arbetsmarknaden. Kunskaperna du får är dessutom viktiga även för andra ämnen i skolan då andraspråksutveckling sker i alla ämnen. Det är också ett yrke där lönerna har stigit och där du har möjlighet att utvecklas och växa i din roll.

Som lärare har du goda möjligheter att utvecklas och växa i din roll. Som ämneslärare kan du söka forskarutbildning i ditt huvudämne eller i utbildningsvetenskap. Du kan bli förstelärare, vilket innebär att du fortsätter att undervisa, samtidigt som du jobbar med andra uppgifter som exempelvis samverkan med det omgivande samhället, att förbättra undervisningen på skolan, ta ansvar för lärarstuderande eller utveckla ett visst ämne. Andra möjligheter är att bli rektor eller arbeta med skolutveckling inom en kommun.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Våra ingångar

När du söker till ämneslärarutbildningen väljer du ett ingångsämne som du läser tillsammans med studenter från andra delar av universitetet. De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Karin Hjalmarsson

E-post: terminsstart [at] uvet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 7 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk är 575 000 SEK.

Möt våra studenter och alumner

Lubna Abbas, student på ämneslärarutbildningen på Lunds universitet

Ingångsämne: Svenska som andraspråk

"Att undervisa i svenska som andraspråk är fantastiskt roligt! Det handlar om att ta tillvara på elevernas befintliga kunskaper i olika språk. Genom att både stärka deras svenska med hjälp av deras förstaspråk och förstaspråket med hjälp av svenskan, kan vi verkligen göra skillnad. Det är en underbar känsla att se hur en elev som först har svårt att uttrycka sig successivt blommar ut och kan föra en djupare dialog med dig."

Lubna Abbas
Ämneslärarutbildningen, matematik och svenska som andraspråk

Elsa Brandt, student på ämneslärarutbildningen i Lund

Utbildningsvetenskap

"Studierna i utbildningsvetenskap fördjupar förståelsen för läraryrkets roll och betydelse, både i dagens samhälle och genom historien. Man får även lära sig om hur läroplaner tas fram och vilka underliggande motiv och riktlinjer som påverkar utformningen av dem. För mig har det betytt mycket för att kunna förstå helheten och synen på lärarrollen genom tiderna." 

Elsa Brandt
Ämneslärarutbildningen, engelska och spanska 

Martin Silva, student på ämneslärarutbildningen i Lund

Verksamhetsförlagd utbildning

"Det bästa med att göra verksamhetsförlagd utbildning är att verkligen få testa yrket i praktiken. Jag gillar blandningen mellan att se och lära, för att sedan kunna testa sina egna idéer och kunskaper i klassrummet. Det är också en möjlighet att få lite feedback på det man gör, inför arbetslivet. Känslan när eleverna förstår något man försöker lära dem är otrolig!"  

Martin Silva
Ämneslärarutbildningen, engelska och spanska 

Maja Winberg, student på ämneslärarutbildningen i Lund

Studentlivet i Lund

"Något av det bästa med att plugga på Lunds universitet är studentlivet. Staden är fylld med nationer som drivs av studenterna själva och det finns alltid någonting att hitta på. Själv är jag kåraktiv genom det utbildningsvetenskapliga studentrådet. Jag är även med i Blekingska nationen som erbjuder allt från livespelningar till bruncher, pubar och klubbar. Det är lätt att träffa nya vänner för livet."

Maja Winberg
Ämneslärarutbildningen, engelska och religionskunskap