Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samhällsgeografi: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng
Kursen ges som fristående kurs.

Om samhällsgeografi

Det övergripande syftet för utbildningen i samhällsgeografi på grundnivå (1-90 högskolepoäng) är att ge en grundläggande kompetens till att utföra en omvärldsanalys. Detta sker genom:

  • att ge en helhetsbild av hur människan disponerar en större eller mindre del av jordytan när hon organiserar sitt samhälle och sina anläggningar,
  • att ge insikter i sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället och att förmedla kunskap om nationella och internationella miljöproblem,
  • att skapa medvetenhet om globala problem och att ge en översikt över befolkning; resurser, välståndsfördelning och utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv,
  • att ge insikter i översiktlig samhällsplanering på olika nivåer och därvid även belysa det ansvar och de speciella metodproblem som är förenade med försök till styrning av samhällsprocesser,
  • att träna de studerande att analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsgeografisk teori och metod.

Om kursen

På grundkursen ges inledningsvis en grundläggande förståelse för samhällsgeografi som vetenskaplig disciplin, dess grundläggande begrepp och idéhistoria. Därefter behandlas frågeställningar som rör relationer mellan resursanvändning, miljöpåverkan och politisk ekonomiska samband i olika delar av världen, mot bakgrund av befolkningsutveckling.

Andra halvan av terminen studerar du landskaps- och urbangeografi, där du bl.a. genom exkursioner får kunskap om både den agrara bygdens och städernas omvandling. Avslutningsvis återvänder du till frågor inom den ekonomiska geografin med speciell tyngdpunkt på företags grundläggande beroenden av och påverkan på den regionala resursmiljön.

Arbetsmarknad

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som till exempel samhällsplanerare, forskare, omvärldsanalytiker, utvecklingsstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som samhällsgeograf studerar du människans samspel med sin omgivande värld.

Mer om utbildningen hittar du på http://keg.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/fristaende-kurser

Kontakt

Studievägledare: studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

21 januari 2019 - 9 juni 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*

Folkhögskolebetyg (BF)-

Högskoleprovet (HP)*

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 201938 st

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 19 januari 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Grundkurs är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen