Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som fristående kurs.

Om samhällsgeografi

Det övergripande syftet för utbildningen i samhällsgeografi på grundnivå (1-90 högskolepoäng) är att ge en grundläggande kompetens till att utföra en omvärldsanalys. Detta sker genom:

  • att ge en helhetsbild av hur människan disponerar en större eller mindre del av jordytan när hon organiserar sitt samhälle och sina anläggningar,
  • att ge insikter i sambandet mellan den geografiska miljön och människans utformning av samhället och att förmedla kunskap om nationella och internationella miljöproblem,
  • att skapa medvetenhet om globala problem och att ge en översikt över befolkning; resurser, välståndsfördelning och utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv,
  • att ge insikter i översiktlig samhällsplanering på olika nivåer och därvid även belysa det ansvar och de speciella metodproblem som är förenade med försök till styrning av samhällsprocesser,
  • att träna de studerande att analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsgeografisk teori och metod.

Om kursen

På grundkursen ges inledningsvis en grundläggande förståelse för samhällsgeografi som vetenskaplig disciplin, dess grundläggande begrepp och idéhistoria. Därefter behandlas frågor inom den ekonomiska geografin med speciell tyngdpunkt på företags grundläggande beroenden av och påverkan på den regionala resursmiljön.

Andra halvan av terminen studerar du landskaps- och urbangeografi, där du bl.a. genom exkursioner får kunskap om både den agrara bygdens och städernas omvandling. Avslutningsvis återvänder vi till frågeställningar som rör relationer mellan resursanvändning, miljöpåverkan och politisk ekonomiska samband i olika delar av världen, mot bakgrund av befolkningsutveckling

Arbetsmarknad

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som till exempel samhällsplanerare, forskare, omvärldsanalytiker, utvecklingsstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som samhällsgeograf studerar du människans samspel med sin omgivande värld.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 39 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Grundkurs är 57 500 SEK.