Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är ett algoritmorienterat komplement till de mer på metodanalys inriktade grund- och specialkurserna i numerisk analys. Baserat på studentens tidigare inhämtade kunskap i numerisk analys avser kursen också att träna sådana färdigheter som har speciell vikt i yrkeslivet. I kursen läggs fokus på synsättet att ett program är ett verktyg som utvecklas i en längre process och i grupp och som senare skall användas av andra. Kopplingen mellan matematisk teori, komplexa beräkningsalgoritmer och moderna programmeringsspråk betonas i kursen.

Kursen behandlar:

  • Objektorienterad programmeringsstil i beräkningsteknik. Scipy/Numpy datastrukturer.
  • Exempel på komplexa numeriska algoritmer från olika områden inom numerisk analys.
  • Koppling till beräkningsbibliotek i C och Fortran (Netlib).
  • Automatiserade test i beräkningsprogrammering. Python för att styra systemprocesser.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.maths.lu.se/english/education/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 högskolepoäng i matematik och naturvetenskap inklusive kunskaper motsvarande NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp, och ytterligare 7,5 hp inom numerisk analys.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 1 november 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy är 18 125 SEK.