Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST)

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av att utveckla din förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD? Kursen ges som fristående kurs i utbildningsvetenskap.

Kursen riktar sig till dig inom skola, vård, omsorg och rättsväsendet som har till uppgift att utbilda och undervisa barn och vuxna med autism och ADHD. Syftet med kursen är att utveckla förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD, samt hur man kan anpassa undervisningsinsatser för att på bästa sätt bidra till att den lärande utvecklas till sin fulla potential. 

Kursen går på kvartsfart under höstterminen 2024. De lärarledda träffarna sker på plats i Lund på eftermiddag/kvällstid.

Kursen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Litteraturläsning sker mellan kurstillfällena, som bygger på att deltagarna tagit del av litteraturen inför gemensamma seminarier. Deltagande i 3-5 av kursens seminarier är obligatoriskt och en förutsättning för att bli godkänd på kursen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

kursansvarig

Mona Holmqvist

E-post: mona [dot] holmqvist [at] uvet [dot] lu [dot] se

utbildningskoordinator

Karin Hjalmarsson

E-post: karin [dot] hjalmarsson [at] uvet [dot] lu [dot] se

studievägledare

E-post: studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Kvällstid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST) är 14 375 SEK.