Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företagsekonomi: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund i företagsekonomi, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom marknadsföring, redovisning, organisation, ekonomistyrning, entreprenörskap och innovation. Kursen ger en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och inleds med en ämnesintroduktion. Kursen är uppbyggd av sex olika delar:

  • Introduktion till studier i företagsekonomi lägger grunden för den fortsatta kursen genom att synliggöra ämnets olika perspektiv. Olika sätt att lära och bygga kunskap är centrala teman, liksom konkreta studierelaterade färdigheter.
  • Marknadsföring behandlar utveckling av marknadsanalyser, marknadsföringsstrategier och skapandet av lönsamma relationer med kunder. Grundläggande begrepp och teori inom området belyses.
  • Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl principiell som praktisk förtrogenhet med framtagande och analys av redovisningsinformation.
  • Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, hur organisationer styrs, leds och förändras. Särskilt fokus ligger på företags, och andra organisationers, inre funktionssätt men också ett bredare samhällsperspektiv på organisationer tas upp. Grundläggande begrepp och teorier inom området belyses.
  • Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke-finansiella mått, kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter. Grundläggande begrepp och teorier inom området belyses.
  • Entreprenörskap och innovation handlar om entreprenörskap, innovation, förändring och förnyelse inom nystartade företag och befintliga organisationer. Fokus ligger på hur status quo kan utmanas och hur idéer kan omvandlas till konkreta start-up-projekt och affärsmodeller.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

https://www.ehl.lu.se/organisation/foretagsekonomiska-institutionen

Pernilla Honoré

Studievägledare

pernilla [dot] honore [at] fek [dot] lu [dot] se

Igor Plicanic

Studievägledare

igor [dot] plicanic [at] fek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Företagsekonomi: Grundkurs är 60 000 SEK.