Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Språk och språkvetenskap, Klassiska språk - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Lund University offers advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. Choose between several different specializations which focus on specific languages or on more overarching linguistic topics. The Centre for Languages and Literature can also give the students access to the most modern resources for research and education.

The MA in Language and Linguistics is intended for students who are interested in increasing the knowledge of language in a broad sense and the theoretical understanding of linguistic questions. In the language specific specialization subjects, an additional goal is to develop the student’s language proficiency and knowledge of the language.

Students can choose between seven different specializations and 18 subject areas. Note however that not all specializations and subject areas are offered every year. For the intake in 2024, the following options are available: Classical Language, Greek (Ancient and Byzantine Greek) or Latin; Cognitive Semiotics; English linguistics; Linguistics: General Linguistics or Phonetics; Modern Languages, French, Italian, Japanese or Modern Greek; Swedish/Scandinavian Languages and Swedish as a Second Language. 

Classical Languages – Ancient and Byzantine Greek or Latin

Choose one of the subjects Greek or Latin in the next step of your application.

Students in Greek follow the development of the Greek language and Greek literature from antiquity to the Middle Ages. The programme involves both the study of texts from various epochs and of the influence exercised by Greek on other languages and on the Medieval and modern culture of Europe. Further, Humanist Greek texts will be studied. 

Program structure

The programme consists of compulsory courses common to all specializations, compulsory courses for each subject area, and elective courses. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialization. The many specializations and subjects help to provide a broad selection of advanced courses in languages and in linguistics. The final degree project consists of a thesis in language and linguistics that constitutes in-depth study in the chosen subject area. 

The academic year is split into two semesters. Each semester is divided into (usually two or four) courses which are all examined separately. Subject specialization courses and elective courses are offered on a rolling basis. 

  • Semester 1:  Philosophy of Science for Linguists 7.5 credits, compulsory subject specialization courses or elective courses 22.5 credits
  • Semester 2:  Methods in Linguistics 7.5 credits, compulsory subject specialization courses or elective courses 22.5 credits. 
  • Semester 3: Compulsory subject specialization courses or elective courses 30 credits
  • Semester 4:  Degree Project – Master's (Two Years) Thesis, 30 credits

About the prerequisites

Make sure you understand and fulfil the general requirements, as well as the additional requirements for each specialization and subject area. This programme presupposes a solid foundation in language and linguistics. The requirement ”Bachelor’s thesis, or other equivalent academic work, relevant to the chosen specialization” implies that you must have academic work in English linguistics when applying for English, in Greek, when applying for Greek and so forth. 

When applying for the MA in Language and Linguistics, you must also submit a Summary sheet which includes a Statement of Purpose. See under "Programme-specific documents".

Career prospects

The programme prepares students for a future career where competency in language is essential. It also provides you with the academic background you need in order to apply for PhD studies in languages and linguistics throughout Europe and beyond.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Frida Mebius Önnersfors

E-post: masterlanguage [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med huvudområde i det valda ämnet
  • Minst 90 högskolepoäng i det valda språket
  • Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för det sökta ämnet
  • Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

 

Urval

Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet. Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Språk och språkvetenskap, Klassiska språk - Masterprogram är 250 000 SEK.