Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Forskningsmetodik

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Syftet med kursen är kunskap och förståelse för grundläggande vetenskapsfilosofi, färdigheter och förmåga att använda verktyg för litteratursökning, planera ett vetenskapligt arbete baserat på tillämpliga teorier och använda adekvata presentationsverktyg för förmedling av vetenskaplig information. Du lär dig också att sammanställa, utvärdera och diskutera materialval och analytiska metoder för att lösa ett givet problem och kritisk analys av källmaterial.

Huvudsyftet med denna kurs är att ge kunskap och färdigheter för att kunna bedriva vetenskaplig forskning. Du får praktisk träning i bibliotekskunskap, och att utforska möjligheterna att skaffa information från olika källor och databaser. Du introduceras till grunderna i vetenskapsteori och vetenskapliga modeller såsom realism, idealism, empirism och positivism. Du får lära dig vanliga vetenskapliga metoder och får erfarenhet av kvantitativa såväl som kvalitativa metoder. Du får också kunskap om och träning i argumentationsteori, som är ett värdefullt verktyg i akademiskt skrivande.

Kursens innehåll

Kursen består av fyra delmoment:

  • Bibliotekskunskap. I detta moment studeras olika verktyg och metoder förlitteratursökning.
  • Vetenskapsteori. Detta moment behandlar grundläggande vetenskapsteori, olika begrepp såsom realism, idealism, empirism och positivism.
  • Forskningsmetodik. Momentet behandlar såväl kvantitativa som kvalitativametoder. Intervjuteknik och deltagande observationsmetoder.
  • Argumentationsteori. I detta kursmoment utvecklar du färdigheter i att identifiera och analysera hållbara och ohållbara argument i till exempel textmaterial. Fokus ligger på olika typer av argument såsom deduktiva och induktiva.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska B/6 samt minst 180 hp. 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

24 mars 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Forskningsmetodik är 11 250 SEK.