Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna, som del i ett team, projektleda kliniska studier och kliniska läkemedelsprövningar. För att kunna bli en del av ett sådant forskningstödjande team krävs kunskaper och färdigheter inom t.ex. projektkoordinering, lagar och regelverk, ekonomi och budget, samt nödvändig dokumentation.

Kursens innehåll

Under kursen behandlas grundläggande kunskaper om kliniska studier och klinisk forskning inkluderande läkemedelsprövningar samt medicinsk tekniska produkter, samt planering och genomförande av klinisk forskning. Kursen inkluderar
kunskap om good clinical practice (GCP), studietyper, statistik, och de olika delarna i ett studieupplägg. Lagar och förordningar som styr klinisk forskning tas också upp. Kursen är uppdelad i tre delar:

  1. Introduktion till klinisk forskning och läkemedelsprövning, som inkluderar medicinsk etik, klinisk läkemedelsutveckling, budget, de regulatoriska regelverken och projektledning.
  2. Planering av klinisk forskning och läkemedelsprövning, som tar upp olika aspekter kring planering av en klinisk forskningsstudie eller läkemedelsprövning.
  3. Genomförande av klinisk forskning och läkemedelsprövning, som innehåller ledning och koordinering av en klinisk studie eller läkemedelsprövning inklusive dokumentering, provhantering och rapportering

 

Kursens genomförande

Kursen ges huvudsakligen på distans och på deltid. Obligatoriska träffar på campus förekommer - tre tillfällen med vardera två dagar.

Kursens lärandeaktiviteter omfattar föreläsningar, seminarier och grupparbete och bygger på ett studentcentrerat lärande där studenterna förutsätts komma förberedda och konstruktivt bidra i grupparbeten. Kursen inleds med en teoretisk del, följt av två praktiska delar som behandlar planering och genomförande av kliniska studier och läkemedelsprövningar. De praktiska färdigheterna tränas och examineras genom 2/3seminarier och grupparbete som baseras på autentiska studier. Undervisningen leds av olika professioner anställda vid universitetet, sjukvården samt life-science industrin.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursledare

Cecilia Lenander

E-post: cecilia [dot] lenander [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

En kandidatexamen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
6 av vilka 6 är obligatoriska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 23 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning är 50 000 SEK.