Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnkardiologi

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du fördjupa din kompetens inom barnhjärtsjukvård? Då är kursen Barnkardiologi 7.5 hp rätt för dig. Kursen öppnar för sen anmälan den 15 juli inför HT24.

Kursens innehåll

Under kursen studeras både medicinska- och omvårdnadsaspekter relaterat till barnkardiologi. Kursen tar sin början hos det ofödda barnet som diagnostiserats med hjärtmissbildning/hjärtproblematik. Du kommer att få fördjupade kunskaper inom flera betydelsefulla områden inom barnkardiologi. 

Områden som kommer att belysas under kursens gång är bland annat:

 • Cirkulationsomställning efter födelsen
 • Medfödda hjärtmissbildningar
 • Förvärvade hjärtsjukdomar
 • Utredningar/undersökningar
 • Medicinsk och kirurgisk behandling
 • Hjärttransplantation
 • Transporter av barn med hjärtproblematik
 • Uppföljning
 • Övergång till vuxenvård
 • Etiska aspekter
 • Omvårdnad inkluderat familjecentrerad vård

För barn och ungdomar är närstående viktiga personer och kursen genomsyras av ett familjecentrerat perspektiv med barnet i centrum.

Efter kursen

Du kommer att få fördjupade kunskaper inom barnkardiologi vilket ger dig ökad kompetens att bedöma vårdbehov hos barn och ungdomar med hjärtproblematik. Den ökade kompetensen ger dig också möjligheter att arbeta med barnet i centrum och anpassa omvårdnaden utifrån barnets behov i samarbete med närstående. 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Lisbeth Jönsson

E-post: lisbeth [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

 • Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, alternativt barnmorskeexamen eller specialistsjuksköterskeexamen inom intensiv-, anestesi-, operations-, akut- eller ambulanssjukvård med lägst kandidatexamen inom omvårdnad.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Barnkardiologi är 20 000 SEK.