Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig kunskaper och färdigheter för att förstå, studera och analysera ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser och hållbar resurs-, material- och markanvändning står i fokus. Kursen fördjupar studentens förståelse för nationella och globala resursflöden samt de naturliga och samhälleliga processer som styr dessa. Kursen ger en fördjupad förståelse för mål, strategier och medel som styr utvecklingen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle på lokal, nationell och global nivå. Kursen inkluderar studier av olika metoder för analys och praktisk utveckling mot ett cirkulärt biobaserat samhälle.

Kursen är indelad i tre delar:


Cirkulärt biobaserat samhälle i teori och praktik 6,0 hp
Här ges en generell översikt om vad ett cirkulärt biobaserat samhälle innebär i praktiken och teorin. Delkursen är uppdelad på hemtentamen 3,0 hp och inlämningsuppgifter

Cirkulära verksamheter och sektorer 4,0 hp
Här fördjupas förståelsen kring ett cirkulärt biobaserat samhälle och hur dess effekter kan undersökas med utgångspunkt från olika verksamheter och sektorer t ex bostäder, energi, industri och jordbruk. Delkursen består av en litteraturöversikt 4 hp.
 
Projektarbete 5 hp
Denna del består av fördjupade studier genom ett projektarbete i grupp inom ett specifikt problemområde. Kursen består både av teoretiska och praktiska moment. Dessa moment är nära kopplade till pågående forskning och praktik inom industri- och samhällsaktörer. Delkursen är uppdelad på projektarbete 4,0 hp och hemtentamen 1,0 hp

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

http://www.miljovetenskap.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande kunskaper motsvarande MVES01 Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet, 15 hp samt MVES02 Miljövetenskap: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi, 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle är 38 750 SEK.