Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkitektutbildning

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild skiss med tunna träpinnar ovanpå. Foto.

Beskrivning

Arkitektutbildningen vid LTH utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. På den avancerade nivån har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands och en av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik.

Under studietiden tränas du i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang. Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika gestaltningsövningar för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen. 

Projektarbeten är den centrala studieformen där du ritar för hand och i dator, bygger modeller, gör bilder och arbetar med text. Teman är arkitektur, stadsbyggande, interiör arkitektur, möbeldesign och restaurering. 

Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgripligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur. 

Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande och heltidsnärvaro på Arkitektskolan.

Fördjupningsområden

Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå som innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Du kan välja att hålla dig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

Karriär och arbetsmarknad

För en utexaminerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning. Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Antagning

Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov kan upp till en tredjedel av platserna tillsättas av sökande via ett alternativt urval, Arkitektprovet. Övriga platser tillsätts via betyg och högskoleprov. Arkitektprovet är gemensamt för de fyra arkitektutbildningarna i Sverige. 

För att ansöka till utbildningen gäller att du gör delprov 1 (hemuppgift) som publiceras på arkitektprovets hemsida. De som gör ett bra resultat på delprov 1 kallas till delprov 2 (två provdagar) på LTH. En jury rangordnar sedan de utförda proven. Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till UHR, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet. Det kan vara en fördel att delta i såväl högskoleprovet som arki­tektprovet.

Observera att ansökan till arkitektprogrammet görs både på antagning.se och genom att lösa delprov 1 (hemuppgiften). Du hittar information om sista inlämningsdag för delprov 1 samt lärosätets leveransadress på arkitektprovets hemsida.

Läs mer på arkitektprovets hemsida

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Arkitektutbildning – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Camilla Fagerström Grubb

Telefon: +46 46-222 30 90

E-post: camilla [dot] fagerstrom_grubb [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (Fysik 1a (alternativt Fysik 1b1 + 1b2) och Kemi 1 ersätter tillsammans Naturkunskap 2 för behörighet till Arkitektutbildningen)

Urval

Till högst en tredjedel av platserna sker antagningen efter särskilt prov, Arkitektprovet (www.arkitektprovet.se). Övriga platser tillsätts via betyg 50 % och Högskoleprovet 50 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,56
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)21,98
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,60

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 88 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arkitektutbildning är 1 225 000 SEK.