Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundläggande hantering och skydd av personuppgifter inom arkivsektorn

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har medfört betydande förändringar i hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter. Denna kurs vänder sig till verksamma inom arkivsektorn som behöver grundläggande kunskap om GDPR och tillhörande svensk lagstiftning. Den omfattar även regelverket för offentlig förvaltning i relation till allmän lagstiftning och speciallagstiftning som styr både offentlig förvaltning generellt och arkivverksamhet specifikt. Lagar som förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och förvaltningsprocesslagen diskuteras med fokus på deras betydelse för arkivverksamhet och arkivariens roll. För ökad förståelse av de utmaningar som finns inom samtida arkivverksamhet behandlar kursen historiskt viktig teknisk och digital utveckling och hur de påverkat informationsspridning, skydd för personlig information och dess användning. Den tekniska och digitala utvecklingen analyseras särskilt med hänsyn till behovet av skydd för personlig information enligt GDPR och annan EU-rättslig reglering. Frågor som adresseras inkluderar balansen mellan den svenska offentlighetsprincipen och personuppgiftsskydd enligt Dataskyddslagen och GDPR, samt överväganden kring hantering av allmänna handlingar och personuppgiftsskydd.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.kultur.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 7,5 hp arkivvetenskap eller motsvarande kunskap samt 1 års arbetslivserfarenhet inom arkivsektorn.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

30 september 2024 - 6 december 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Grundläggande hantering och skydd av personuppgifter inom arkivsektorn är 14 375 SEK.