Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen mål är att utifrån rättssociologiska och kriminologiska perspektiv erbjuda fördjupad kunskap om brott, strafftillämpning, kriminalpolitik och social kontroll. Presentationer och diskussionerna utgår från en konstruktivistisk syn på brott, där utgångspunkten är att det som räknas som avvikande beteende och som brott inte är något av naturen givet. Under kursen ska studenten arbeta med en essä relevant för kursens innehåll. Studenten väljer själv ett essä-ämne. Studenterna tillgodogör sig kursinnehållet genom föreläsningar samt seminarium där studenten kommer presentera och kommentera varandras pågående arbeten.

Kursen består av en modul som berör tre teman.

Tema 1: Den sociala konstruktionen av brott och kontroll Det första temat syftar till att ge studenten kunskap om en socialkonstruktivistisk syn på brott, avvikelse och social kontroll.

Tema 2: Rådande straffrättsliga och kriminalpolitiska trender Det andra temat syftar till att fördjupa sig i rådande straffrättsliga och kriminalpolitiska trender.

Tema 3: Alternativa konflikthanteringsmekanismer och reparativ rättvisa Det tredje temat syftar till att se bortom de vanliga förhållningssätten till brott, straff och social kontroll och rådande straffrättsliga och kriminalpolitiska trender för att istället undersöka och diskutera alternativa konflikthanteringsmekanismer och reparativ rättvisa.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programadministratör

Helena Edberg

Telefon: +46 72-531 45 74

E-post: helena [dot] edberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

En kandidatexamen vari ingår minst tre terminers studier (90 hp) i rättssociologi eller annat ämne som är relevant för utbildningen, till exempel sociologi, juridik, kriminologi, statsvetenskap, socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskapligt ämne. Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 24 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 31 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll är 13 750 SEK.