Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Man i VR-lab. Foto.

Beskrivning

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik arbetar du i framkanten av teknikutveckling och digitalisering. Du utvecklar och designar teknik för ett globalt informationssamhälle med användaren – och det mänskliga beteendet – i fokus. Du deltar i och leder projekt där komplexa tekniska system möter människans förutsättningar, möjligheter och behov. Informations- och kommunikationsteknik står för den tekniska grunden i dagens digitaliserade samhälle. Metoder för att behandla, överföra och visa upp information utvecklas i snabb takt och tekniken får samtidigt en allt större roll i vardagens alla delar.

För att skapa en socialt hållbar teknikutveckling måste tekniken utvecklas, designas och anpassas till människor. Helt enkelt: Hur görs teknik som är lätt för människor att använda? Hur ska till exempel en pekskärm i en bil utformas för att inte störa körningen? Hur skapas röststyrd teknik som följer lagar om lagring och datasäkerhet? Hur skapas tillgängliga webbplatser med funktioner som även ovana användare förstår?

Utbildningen ger dig en bred allmänbildning inom mjukvaruutveckling och systemtänkande. Efter de tre första åren kan du välja mellan specialiseringar i interaktionsdesign, programvara, nätverksteknik eller datasäkerhet. Du får en helhetssyn på hur olika tekniska delar samspelar i ett system, samtidigt som människan finns där som användare. Du förstår hela kommunikationskedjan: hur informationen bearbetas och skickas, hur olika kommunikationsnät är uppbyggda för att hantera informationsflöden samt hur användaren interagerar med tekniken för att tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Framtid och karriär

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik arbetar du med utveckling av framtidens IT-produkter och digitalisering. Din kombinerade kunskap i teknikutveckling och ditt användarperspektiv gör dig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Din yrkeskompetens kan kopplas till all sorts teknikutveckling och du får en förmåga att utvecklas i din yrkesroll i takt med att teknikens och samhällets behov av kunskaper och färdigheter förändras. Du kan arbeta på allt från små startups till stora IT-företag, till exempel som teknisk expert, projektledare, utvecklingsansvarig, programmerare, IT-chef eller som forskare. Många inom ämnet blir tidigt projektledare eftersom helhetssynen på teknikprojekt finns där.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

De första tre åren består av grundläggande kurser i framför allt kärnämnena matematik, programmering, kommunikationsteknik och interaktionsdesign. Redan det första året kommer du i kontakt med alla kärnämnen, men får också möjlighet att praktiskt experimentera med programmering, kommunikationsteknik och interaktion i kursen digitaliseringsprojekt. De sista två åren profilerar du dig genom att välja en specialisering och valfria kurser.

Under hela utbildningen varvas teoretiska kurser med praktiska projektkurser, som utförs både enskilt och som grupparbeten. Sista terminen gör du ett examensarbete, ofta på ett teknikföretag i regionen.

Utbildningen ger träning i och förutsättningar för att utveckla kvalificerade kommunikationssystem samt förståelse för de principer och protokoll som bygger upp dessa. Du får även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och nätverk. Användarperspektivet är en viktig del i utbildningen, då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av personer med denna kunskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Tobias Björklund

Telefon: +46 46-222 71 38

E-post: tobias [dot] bjorklund [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,90
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,31
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,40

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 57 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik är 850 000 SEK.