Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi: Moderna klassiker

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

En djupdykning i modern sociologisk och socialantropologisk teori.

SANN13, Socialantropologi: Moderna klassiker (Modern classics). Ges vårtermin. Masterkurs/Avancerad nivå. För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå. Kursen ges på engelska.

Kursen ges som fristående kurs och är även obligatorisk på masterprogrammet i socialantropologi (SASAN).

Målet med kursen är att ge fördjupade teoretiska kunskaper i ämnena socialantropologi och sociologi med fokus på moderna klassiker inom båda ämnena.

Kurslitteraturen är ämnad att inspirera ditt teoretiska och analytiska förhållningssätt till olika samhällsfenomen och teoribildningar. I kursen ges insikt och orientering om moderna samhällsvetenskapliga strömningar som avspeglar sig i tongivande diskussioner inom respektive discipliner.

Kurslitteraturen är vald för att behandla texter som varit teoriutvecklande och som stimulerat senare års forskning.

Du kommer att uppmuntras till identifiering av centrala aspekter och till kritiska reflektioner genom obligatoriska övningar och ett självständigt arbete.

Observera att denna kurs Moderna klassiker SANN13 inte får ingå i examen ihop med kursen Moderna klassiker SOCN04.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående masterkurser: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-maste…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

150 högskolepoäng inklusive kandidatuppsats i socialantropologi alternativt sociologi eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Moderna klassiker är 27 500 SEK.