Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Bibeln har ofta en given roll i diskussioner om sexualitet och sexualitetens roll i västerländsk idéhistoria. Sommarkursen Biblisk sexualitet: sex, makt & kärlek i antiken lyfter fram olika typer av texter i Bibeln för att identifiera dess uttryck av sexualitet. Hur framställs relationen mellan kön, sexualitet och makt inom de så kallade “testamenten”? Eftersom de bibliska texterna spänner över många århundraden och geografiska områden frågar vi också: Vilken påverkan i fråga om sexualitet kan vi se från Bibelns omkringliggande kulturer och kontexter?

Genom föreläsningar av forskare inom både Gamla och Nya testamentets exegetik introduceras olika perspektiv och möjliga sätt att förstå sexualitet i de bibliska texterna i deras historiska kontext. Särskilt fokus vilar på den grekisk-romerska antiken som epok, samt den variation av religiösa uttryck som judendom och kristendom rymmer i relation till sexualitet. Queerteori och queerteologi utgör kursens teoretiska ram i syfte att lyfta fram det sätt på vilket olika sexuella uttryck kan sägas samexistera i de bibliska texterna. Nyckelord såsom makt, hierarki, gender och kön definieras och diskuteras i ljuset av kursens religiösa urkunder och deras respektive teologier.
 
Efter en inledande del, där antikens kulturella bakgrund och sexualhistoria avhandlas tillsammans med grundläggande perspektiv från queerteori och teologi, diskuteras utvalda texter från den Hebreiska bibeln/ Gamla testamentet utifrån dessa perspektiv. Därefter ägnas kursens sista del åt tidig kristendomen, med utgångspunkt i Nya testamentet och andra kristna texter från senantiken.

Kursen ges på distans.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

3 juni 2024 - 9 augusti 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken är 13 750 SEK.