Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Hur studerar man strukturen hos olika sorters system och material? Skaffa dig grundläggande kunskaper om kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur tekniken kan användas för att studera molekylers struktur och dynamik samt avbildning av material och biologisk vävnad.

KEMM57. Kärnmagnetisk resonans är ett fenomen som utnyttjas inom ett flertal olika områden, t ex kemi, medicin och geologi. Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om hur information om molekylers struktur och dynamik kan erhållas från vanligen förekommande magnetresonansmetoder.

Kursinnehåll
Föreläsningar och övningar (3 hp)

 • kärnspinn och kvantmekanik
 • kemiskt skift och växelverkan mellan kärnspinn
 • magnetfält, radiovågor och spinndynamik
 • vetenskaplig utrustning: NMR-spektrometern och magnetkameran
 • flerdimensionella metoder
 • specialtekniker för fasta material
 • kärnspinnsrelaxation och molekyldynamik
 • magnetiska fältgradienter: metoder för avbildning och molekylers förflyttningar

Laborationer, projekt och inlämningsuppgifter (4,5 hp)

 • kemiskt utbyte
 • självdiffusion
 • litteraturprojekt
 • inlämningsuppgifter

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm57/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03, KEMB09 och MATA02 eller motsvarande. 75 hp fysik, inklusive FYSC112 och FYSC13, samt 30 hp matematik ger också behörighet till kursen. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning är 18 125 SEK.