Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Studenter tittar på sediment. Foto.

Beskrivning

Som geolog finns många möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vill du arbeta med att utvinna och skydda vårt grundvatten? Eller ta reda på om marken på en viss plats lämpar sig för vägbyggen eller tunnlar? Eller kanske göra riskbedömningar och förvalta naturresurser?

Geologi handlar om jordens uppbyggnad och förändring samt livets utveckling över hundratals miljoner år. Geologer studerar alltifrån hur våra kontinenter har bildats och förflyttat sig till hur vi kan planera samhället på ett hållbart sätt. De arbetar också med att kartlägga naturresurser och utvinna dem på ett så miljövänligt sätt som möjligt, både vad gäller tillgången till rent vatten och olika ämnen som utvinns ur mineral och malmer. Geologer studerar också hur vårt landskap har byggts upp under istiderna. Med hjälp av den kunskapen kan de göra bättre förutsägelser om hur marken ser ut på olika ställen, vilket är viktigt vid exempelvis byggnation, vattenutvinning och hantering av föroreningar.

Under utbildningen

Under utbildningen får du bland annat lära dig om berggrund och jordarter, vattnets rörelse i marken samt geotermisk energi och koldioxidlagring. Du studerar även klimatets förändringar och växt- och djurvärldens utveckling i olika tidsperspektiv. Studierna består av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, praktiska studier i fält samt egna projekt. Du lär dig exempelvis att göra geofysiska undersökningar, ta prover samt sammanställa och tolka data. Exkursionerna som ingår i utbildningen går både till platser i Sverige och utomlands. Tidigare exkursioner har exempelvis gått till glaciärer i Norge, Kanarieöarna och österrikiska alperna.

Dina studier inleds med ett basblock med geologikurser under tre terminer, vilket ger dig en stabil grund att stå på inför dina fortsatta studier. Du läser därefter kurser som du väljer själv och kan på så sätt forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Du kan exempelvis välja att läsa praktiskt inriktade kurser som förbereder dig för arbetslivet som geolog. Du kan också läsa en termin utomlands eller göra praktik på en arbetsplats. Under sista året gör du ett examensarbete i samarbete med en forskargrupp eller en extern partner, exempelvis ett konsultföretag eller en myndighet.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och tar del av högaktuella forskningsprojekt. En hel del av kurslitteraturen är på engelska, vilket gör dina kunskaper användbara internationellt. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du redo att börja arbeta inom geologiområdet. Du kan också välja att fortsätta med en masterutbildning och därmed bli bättre förberedd för avancerad yrkesverksamhet, inklusive forskning. Vårt masterprogram har tre inriktningar – berggrundsgeologi, kvartärgeologi och biogeologi. Läs mer på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram

Som geolog kan du bland annat arbeta med hållbar utvinning av grundvatten, bergmaterial, malmer och andra georesurser. Du kan få jobb som miljö- och naturvårdshandläggare, miljökonsult, geotekniker eller geokemist. I Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet. Tidigare studenter har exempelvis anställts hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, olika gruvbolag och inte minst miljökonsultföretag. Som geolog har du stora möjligheter att arbeta utomlands, exempelvis med vattenfrågor i utvecklingsländer.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Podd om programmet

Hur kan geologi hjälpa oss att förstå klimatförändringarna? Och varför finns så många geologiska sevärdheter i Skåne? Få svaren i poddavsnittet om det naturvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning Geologi.

Lyssna på poddavsnittet på Soundcloud

Läs textversionen av poddavsnittet

Geologipodden

Geologistudenterna David och Johanna pratar om geologiska fenomen och mysterier. Var kommer alla berg ifrån? Hur kan vi veta hur jorden såg ut för hundra miljoner år sedan? Varför finns det ens sjöar? 

Lyssna på Geologipodden på Spotify 

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Karl Ljung

Telefon: +46 46 222 3996

E-post: karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D).

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 29 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi är 510 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och alumner