Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Studenter tittar på sediment. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta med att utvinna och skydda vårt grundvatten? Ta reda på om marken på en särskild plats lämpar sig för vägbyggen eller tunnlar? Eller göra riskbedömningar och förvalta naturresurser? Då kan det här programmet vara något för dig.

Geologi handlar om jordens uppbyggnad och förändring samt livets utveckling över hundratals miljoner år. Geologer studerar alltifrån hur våra kontinenter har bildats och förflyttat sig, till hur vi kan planera samhället på ett hållbart sätt. De arbetar också med att kartlägga naturresurser och utvinna dem på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi människor behöver till exempel tillgång till rent vatten och olika ämnen som utvinns ur mineral och malmer. Geologer studerar också hur vårt landskap har byggts upp under istiderna. Med hjälp av den kunskapen kan geologer göra bättre förutsägelser av hur marken ser ut på olika ställen, vilket är viktigt vid exempelvis byggnation, vattenutvinning och hantering av föroreningar.

Under utbildningen

Under utbildningen får du bland annat lära dig om berggrund och jordarter, vattnets rörelse i marken samt geotermisk energi och koldioxidlagring. Du studerar även klimatets förändringar och växt- och djurvärldens utveckling i olika tidsperspektiv. 

Utbildningen inleds med ett basblock med geologikurser under tre terminer som ger dig en stabil grund att stå på inför dina fortsatta studier. Därefter läser du kurser som du väljer själv och kan på så sätt forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Du kan till exempel välja att läsa praktiskt inriktade kurser som förbereder dig för arbetslivet som geolog. Du kan också läsa en termin utomlands eller göra praktik på en arbetsplats. Under sista året gör du ett examensarbete i samarbete med en forskargrupp eller en extern partner, till exempel ett konsultföretag eller en myndighet.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och tar del av högaktuella forskningsprojekt. En hel del av kurslitteraturen är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning vid ett annat universitet. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen. Genom att läsa en eller två terminer utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet (SI står för samverkans-inlärning) på minst en kurs. På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Teoretiska och praktiska kunskaper

I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier, praktiska studier i fält samt egna projekt. Du lär dig till exempel att göra geofysiska undersökningar, ta prover samt sammanställa och tolka data. Exkursionerna som ingår i utbildningen går både till platser i Sverige och utomlands. Tidigare exkursioner har exempelvis gått till glaciärer i Norge, Kanarieöarna och österrikiska alperna.

Karriärmöjligheter

Efter utbildningen är du redo att börja arbeta inom geologiområdet. Du kan också välja att fortsätta med en masterutbildning och därmed bli bättre förberedd för avancerad yrkesverksamhet, inklusive forskning. Vårt masterprogram har tre inriktningar – berggrundsgeologi, kvartärgeologi och biogeologi. Läs mer på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram

Som geolog kan du bland annat arbeta med hållbar utvinning av grundvatten, bergmaterial, malmer och andra georesurser, som miljö- och naturvårdshandläggare, miljökonsult, geotekniker eller geokemist. I Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet. Tidigare studenter har till exempel fått jobb på Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, olika gruvbolag och inte minst miljökonsultföretag. Som geolog har du stora möjligheter att arbeta utomlands, till exempel med vattenfrågor i utvecklingsländer.

Podd om programmet

Hur kan geologi hjälpa oss att förstå klimatförändringarna? Och varför finns så många geologiska sevärdheter i Skåne? Få svaren i poddavsnittet om det naturvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning Geologi.

Läs textversionen av poddavsnittet

Geologipodden

Geologistudenterna David och Johanna pratar om geologiska fenomen och mysterier. Var kommer alla berg ifrån? Hur kan vi veta hur jorden såg ut för hundra miljoner år sedan? Varför finns det ens sjöar?

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Saknar du behörighet?

Då kan du söka till ett naturvetenskapligt basår antingen här på Lunds universitet, eller till basåret som ges av Folkhögskolan Hvilan.

Kontakt

Studierektor

Dan Hammarlund

Telefon: +46 46 222 7985

E-post: dan [dot] hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D).

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 22 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi är 435 000 SEK.