Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fortsättningskurs, distans

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens syfte är att ge en fördjupad presentation av sociologisk teori och metod samt en djupare förståelse inom ett temaområde. Du väljer ett temaområde vid kursstart.

SOCA07, Sociologi: Fortsättningskurs. Start hösttermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.) Distanskurs som ges på halvfart. 

Kursen består av följande delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng:

Delkurs 1: Sociologisk teori 1

Utifrån en tematisk översikt över olika sociologiska begrepp och teorier fördjupas analysen på mikro-, meso- och makronivå. Framväxten av modernitetens institutioner och organisationer tydliggörs utifrån klassikerna mot vars bakgrund betydelsen av dagens identiteter, sociala rörelser och synen på kunskap analyseras. Emotionernas sociologi belyses och diskuteras. Genusfrågans olika ståndpunkter och kunskapssyner behandlas, liksom hur globaliseringen kan analyseras som ett världssystem.

Delkurs 2: Sociologisk teori 2

Första hälften av delkursen ägnas grundläggande tankegångar hos Marx och Durkheim med strukturalismen som centralt perspektiv och begrepp. Den andra hälften av delkursen ägnas teoretiker som Norbert Elias och Pierre Bourdieu. Centrala begrepp som habitus, fält och figuration diskuteras. Kursens syfte är att pröva och diskutera begrepp som lämpar sig för analys av dagens samhälle.

Delkurs 3: Valbar temakurs

I denna delkurs ska studenten fördjupa sina kunskaper inom något av de teman som erbjuds gällande termin. Valbara teman är socialpsykologi och organisationssociologi. Inom varje tema diskuteras såväl klassisk som modern sociologisk teori och forskning.

Delkurs 4: Metod

Delkursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder som används för att genomföra sociologiska analyser. Under kursen diskuteras olika filosofiska grunder för empiriska undersökningar samt praktiska tillvägagångssätt för informations- och datainsamling. Under kursens senare del ska studenten tillämpa kunskaperna genom övningar i dataanalys, intervjuteknik och deltagande observation.

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionens webbplats

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i sociologi.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,88
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,08
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)0,45

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 40 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fortsättningskurs, distans är 57 500 SEK.