Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket)

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av atomer och molekyler och vill veta mer om drivkrafter i molekylernas värld? Vill du lära dig mer om organiska föreningar, dess egenskaper och reaktivitet? Nyfiken på hur celler fungerar och vilka processer som sker på cellnivå? Tag möjligheten att skaffa dig en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin. Lär dig om kolföreningarnas kemi, grunden för allt liv. Skaffa dig kunskap gällande kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Kurspaketet knyter an till dina gymnasiekunkskaper och syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. Ingående kurser är:

KEMA20 Allmän kemi 15 hp

KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp

KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp

KEMA20 Allmän kemi 15 hp. Man lär sig hur atomer och molekyler är uppbyggda, vilka krafter som håller dem samman samt vilka principer som kontrollerar detta. Inom termodynamiken studerar man vad som är drivkraften i molekylernas värld. Man lär sig de tre huvudsatserna och stöter bland annat på entalpi, inre energi och entropi. Termodynamiken kopplar till kemisk jämvikt och man räknar på vilket pH som olika syror och baser ger upphov till. Inom kinetiken erhålls en förståelse för reaktioners olika mekanismer. Kursen tar även upp grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi samt ger en introduktion till fasta tillståndets kemi.

Förutom teoridelen så innehåller kursen en serie laborationer som syftar till att ge färdigheter i laboratoriemetodik genom att ge träning i att i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment.

KEMA41 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp. Kursen syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin - kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar är grunden för allt liv och under kursen kommer du lära dig om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. Organiska kemins roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursen omfattar grundläggande organiska föreningar såsom alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, alkylhalogenider, etrar, aminer, aromatiska föreningar samt karbonylföreningar. Grundläggande begrepp såsom nomenklatur, isomeri och fysikaliska egenskaper diskuteras och används i den syntetiska delen som behandlar kemisk reaktivitet. De bakomliggande mekanismerna kring ett antal viktiga reaktionstyper såsom substitution, addition, reduktion, oxidation och elimination används för att förstå hur katjoner, anjoner samt radikalintermediat styr kemiska reaktioner. I kursens betonas förståelse för ämnet snarare än utantillinlärning.

Förutom teoridelen så innehåller kursen en serie laborationer som illustrerar kursens teoriavsnitt samt ger träning i vanliga laboratorietekniker samt förmåga att söka och bedöma information rörande säkerheten för en given syntes.

KEMA13 Biokemi - grundkurs 7,5 hp. Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA, proteiner, lipider och biologiska membran. Studenterna kommer också att bekanta sig med en rad centrala biokemiska processer i levande celler, så som enzymer och enzymatiska reaktioner, energiomvandling, oxidativ fosforylering och fotosyntes. 

Förutom teoridelen så innehåller kursen laborationer som ger träning i grundläggande laborativ biokemi samtidigt som de knyter an till delar av kursens teoretiska innehåll. Ett mindre teoretiskt projekt ger träning i biokemisk informationssökning samt kommunicerande av biokemisk information.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D).

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,48
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,85
Högskoleprovet (HP)1,45

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) är 85 000 SEK.