Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap: Miljöövervakning

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens syfte är att studenten ska kunna förstå, planera, identifiera mätplats för och genomföra miljöövervakning inom luft-, mark- eller vattenområdet samt demonstrera mätplatsens utseende och egenskaper.

Kursen är indelad i 4 delkurser, teori 6 hp, projektarbete 6 hp, övning 2 hp samt exkursion 1 hp.

Kursen består främst av föreläsningar och övningar i hur man utformar ett miljöövervakningsprogram, hur man använder GIS och statistik. Övervakning beskrivs av experter och forskare som arbetar direkt eller indirekt med dessa. Lagar och regleringar styr övervakningen, vilket exemplifieras inom ett specifikt miljöområde.

Projektarbetet, med övervakningsexperter som mentorer, syftar att utforma ett övervakningsprogram. En exkursion görs för att visa hur övervakning går till i praktiken, vilka svårigheter och möjligheter det innebär. Gästföreläsare från berörd myndighet beskriver övervakningen ur myndighetens perspektiv och hur myndigheten arbetar med övervakning och vilka aktörer som är involverade.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng naturvetenskapliga kurser inklusive: MVES01 Miljöstyrning i näringslivet, 15 hp eller MVET10 Miljöskydd, 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 15 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap: Miljöövervakning är 38 750 SEK.