Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Ett områdes geologiska uppbyggnad och utseende styrs av vilka geologiska processer som har verkat och avgör i sin tur vilka resurser och risker som finns på en viss plats och hur man bör hantera dem. Den här kursen ger dig kunskap och redskap som hjälper dig att beskriva och tolka olika geologiska områden utifrån berggrundens uppbyggnad (strukturgeologi) och sedimentlagerföljder (sedimentologi). Vi berör även landformer (geomorfologi) och du utökar dina kunskaper om egenskaper hos olika geologiska material.

Kursen består av två delkurser. Den första ger dig grundläggande kunskaper om sedimentationsmiljöer på jordens yta. Vi studerar olika kontinentala och marina miljöer, t.ex. sluttningar, floder, kuster, grund- och djuphav, samt de processer och karaktäristiska sedimentlagerföljder som förekommer där. Du får därmed kunskap som i förlängningen kan användas för bl.a. klimatrekonstruktion, kartläggning av resurser som sand och grundvatten, riskbedömning i samband med föroreningsspridning eller naturolyckor och val av geologiska material för olika användningar i samhället. Du kommer att tillämpa dina nya kunskaper praktiskt genom arbete med lösa jordarter och med sedimentbergarter i fält och i laboratorium.

Den andra delkursen ger dig grundläggande principer för hur mineral och bergarter deformeras och hur olika spröda och plastiska deformationsstrukturer bildas. Deformation finns i de flesta geologiska system och har stor påverkan på bergets uppbyggnad och mekaniska egenskaper, och därmed hur vi bör hantera det, exempelvis vid tunnelbyggen eller ballastuttag. Vad sker när berggrunden utsätts för deformation i olika miljöer, t.ex. i bergskedjor eller förkastningszoner? Hur identifierar vi strukturer i fält och hur hänger de samman i stor skala? Du kommer att få träna dig i att beskriva och mäta strukturer i fält och att tolka hur de har bildats. Du kommer att få en inblick i strukturer i olika storskaliga tektoniska system, samt en introduktion till geologiska kartor där du tränar dig i att projicera hur geologiska strukturer fortsätter under ytan.

Under kursens gång kommer du också att få utbildning och träning i kommunikation i olika sammanhang, innefattande bl.a. bildkommunikation och argumentationsteknik.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Geologiska institutionen

Besöksadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

+46 46 222 78 65

http://geologi.lu.se/

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt GEOA02 Planeten Jorden – en introduktion, 15 hp, GEOA82 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 28 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi är 38 750 SEK.