Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Molekylär ekologi och evolution

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR25

Kursen fokuserar på att du skall lära dig grundläggande teori och förståelse för de viktigaste molekylära genetiska metoderna som används i moderna ekologiska och evolutionära forskningsprojekt. Centralt är att förstå betydelsen av genetisk variation för artbildning, populationsdifferentiering och individers anpassningar till olika miljöer, så som adaptationer mellan värd och parasit. Efter kursen förväntas du behärska grunderna för olika typer av metoder som används för att detektera och analysera variation på gen-, genom- och proteinnivå inom och mellan individer, populationer och arter. Kursen bygger framförallt på praktiskt lärande genom våtlabbar (DNA-extraktion, PCR, sekvensering) och datorövningar (editering av egna framtagna DNA sekvenser, fylogeni och olika program för analyser av DNA-sekvenser). Vikt läggs också vid att du ska kunna tillgodogöra dig och kritiskt granska vetenskapliga artiklar som är baserade på molekylärgenetiska data och analyser. Detta övas på i form av bok- och litteraturseminarier samt genom ett individuellt litteraturarbete. Kursen avslutas med ett forskningsprojekt som utförs i små grupper, där du har möjlighet att fördjupa dig i någon eller några av de metoder och problemställningar som behandlats tidigare på kursen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande MOBA01 Cellbiologi 15 hp och BIOA01 Genetik och mikrobiologi 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Molekylär ekologi och evolution är 36 250 SEK.