Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategisk kommunikation - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Collage med byggnader och studenter vid Campus Helsingborg

Beskrivning

Vill du arbeta strategiskt med organisationers kommunikation? Är du intresserad av hur varumärken formar organisationer? Vill du vara med och påverka det politiska landskapet? En examen i strategisk kommunikation ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på kommunikationsyrket! 

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation erbjuder en flervetenskaplig utbildning med målet att du ska bli en analytisk och praktiskt kunnig kommunikatör. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv på organisationers kommunikationsbehov. Du lär dig grunderna inom tillämpningsområdena public relations, kris- och förändringskommunikation, organisationskommunikation, politisk kommunikation, varumärkeskommunikation och visuell kommunikation.

Utbildningen

Programmet förbereder dig inför ett varierat arbetsliv inom kommunikation genom ett fokus på kommunikationsteori och praktik. Teoretiska kunskaper kopplas till yrkeslivet genom en praktikperiod under utbildningens fjärde termin samt gästföreläsningar av praktiker från näringslivet och kommunikationsbranschen. Du har också möjlighet att profilera din utbildning under den femte terminen då du väljer mellan att läsa valbara kurser i Sverige eller utomlands. Hos oss möter du lärare med olika ämnesbakgrunder. Delar av utbildningen ges på engelska. 

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta med opinionsbildning, organisationskommunikation, public affairs, samt PR- och varumärkeskommunikation i offentliga organisationer och privata företag. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som:

  • kommunikatör
  • kommunikationsstrateg
  • analytiker / marknadskommunikatör
  • politisk opinionsbildare
  • projektledare
  • PR- och kommunikationskonsult

 

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå.

Se film om programmet

 

Amanda berättar om hur det är att studera strategisk kommunikation på Campus Helsingborg

Programmets innehåll

Första årets kurser läser du tillsammans med studenter på programmet Strategisk kommunikation och digitala medier.

Läs mer nedan om innehållet de olika terminerna:

Du får förståelse och kunskap om vad som utmärker strategisk kommunikation och dess flervetenskapliga grund. Under den första terminen får du verktyg för att kunna analysera kommunikation från olika perspektiv i samhälleliga och organisatoriska sammanhang.

Den andra terminen består av kurser som breddar kunskaperna inom kommunikation. Du studerar varumärkeskommunikation och varumärkens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter och du lär dig skriva för olika typer av medier. I den avslutande kursen lär du dig grunderna i digital kommunikation och utvecklar praktiska och analytiska färdigheter för att arbeta med strategisk kommunikation i digitala medier. 

Du läser de flesta kurserna på engelska och skriver en större uppsats om ett valfritt ämne i strategisk kommunikation. Du lär dig analysera politisk kommunikation och opinionsbildning i förhållande till traditionella och digitala medier med hjälp av vetenskapliga metoder.   

I den första kursen på den fjärde terminen lär du dig om företagsekonomiska grundbegrepp och finansiell kommunikation. Du genomgår medieträning och håller i en presskonferens. Därefter genomför du en yrkesmässig praktik inom en organisation som du väljer i samråd med kursledaren. Praktiken förbereder dig inför det framtida yrkeslivet och skapar relationer med framtida arbetsgivare.

Under denna termin har du möjlighet att profilera din utbildning genom att självständigt välja kurser som kan ingå i utbildningen. Du kan själv välja kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. 

I den första kursen på din sista termin får du möjlighet att använda dina erhållna kunskaper i strategisk kommunikation när du ska förstå, analysera och arbeta med kris- och förändringskommunikation. Du får även fördjupade kunskaper i att självständigt formulera kritiska frågeställningar, genomföra empiriska undersökningar med hjälp av olika metoder och analysera ett insamlat material. Avslutningsvis skriver du en akademisk uppsats utifrån ett avgränsat forskningsproblem i strategisk kommunikation.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Cecilia Axwinge

Telefon: +46 42 35 65 95

E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,49
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,90
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)0,95

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 55 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Strategisk kommunikation - Kandidatprogram är 345 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och lärare