Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Collage med byggnader och studenter vid Campus Helsingborg

Strategisk kommunikation - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Vill du arbeta strategiskt med organisationers kommunikation? Är du intresserad av hur varumärken formar organisationer? Vill du vara med och påverka det politiska landskapet? En examen i strategisk kommunikation ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på kommunikationsyrket!

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation erbjuder en flervetenskaplig utbildning med målet att du ska bli en analytisk och praktiskt kunnig kommunikatör. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv på organisationers kommunikationsbehov. Du lär dig grunderna inom tillämpningsområdena public relations, kris- och förändringskommunikation, organisationskommunikation, politisk kommunikation och varumärkeskommunikation.

Utbildningen

Programmet förbereder dig inför ett varierat arbetsliv inom kommunikation genom ett fokus på kommunikationsteori och praktik. Teoretiska kunskaper kopplas till yrkeslivet genom en praktikperiod under utbildningens fjärde termin samt gästföreläsningar av praktiker från näringslivet och kommunikationsbranschen. Du har också möjlighet att profilera din utbildning under den femte terminen då du väljer mellan att läsa valbara kurser i Sverige eller utomlands. 

Hos oss möter du lärare från olika ämnen, såsom företagsekonomi, statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, och retorik. Delar av utbildningen ges på engelska. 

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta med opinionsbildning, organisationskommunikation, public affairs, samt PR- och varumärkeskommunikation i offentliga organisationer och privata företag. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som:

  • kommunikatör
  • kommunikationsstrateg
  • analytiker / marknadskommunikatör
  • politisk opinionsbildare
  • projektledare
  • PR- och kommunikationskonsult

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå.

Kontakt

Besöksadress
Institutionen för strategisk kommunikation
Universitetsplatsen 2
Campus Helsingborg

https://www.isk.lu.se

 

Studievägledare:

Lena Rolén
studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
042-35 66 59

Se film om programmet

 

Fredrik berättar om hur det är att studera strategisk kommunikation på Campus Helsingborg

 

Programmets innehåll

Första årets kurser läser du tillsammans med studenter på programmet Strategisk kommunikation och digitala medier.

Termin 1

Du får förståelse och kunskap om vad som utmärker strategisk kommunikation och dess flervetenskapliga grund. Under den första terminen får du verktyg för att kunna analysera kommunikation från olika perspektiv i samhälleliga och organisatoriska sammanhang.

Termin 2

Den andra terminen består av kurser som breddar kunskaperna inom kommunikation. Du studerar varumärkeskommunikation och varumärkens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter och du lär dig skriva för olika typer av medier. I den avslutande kursen lär du dig grunderna i digital kommunikation och utvecklar praktiska och analytiska färdigheter för att arbeta med strategisk kommunikation i digitala medier. 

Termin 3

Du läser de flesta kurserna på engelska och skriver en större uppsats om ett valfritt ämne i strategisk kommunikation. Du lär dig analysera politisk kommunikation och opinionsbildning i förhållande till traditionella och digitala medier med hjälp av vetenskapliga metoder.   

Termin 4

I den första kursen på den fjärde terminen lär du dig om företagsekonomiska grundbegrepp och finansiell kommunikation. Du genomgår medieträning och håller i en presskonferens. Därefter genomför du en yrkesmässig praktik inom en organisation som du väljer i samråd med kursledaren. Praktiken förbereder dig inför det framtida yrkeslivet och skapar relationer med framtida arbetsgivare.

Termin 5

Under denna termin har du möjlighet att profilera din utbildning genom att självständigt välja kurser som kan ingå i utbildningen. Du kan själv välja kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. 

Termin 6

I den första kursen på din sista termin får du möjlighet att använda dina erhållna kunskaper i strategisk kommunikation när du ska förstå, analysera och arbeta med kris- och förändringskommunikation. Du får även fördjupade kunskaper i att självständigt formulera kritiska frågeställningar, genomföra empiriska undersökningar med hjälp av olika metoder och analysera ett insamlat material. Avslutningsvis skriver du en akademisk uppsats utifrån ett avgränsat forskningsproblem i strategisk kommunikation.


Mer information om utbildningen hittar du på Institutionen för strategisk kommunikations webbplats

Kortfakta

Start:
Höst

Studieort:
Campus Helsingborg

Utbildningsspråk:
Utbildningen ges på svenska, men hela eller delar av kurser inom programmet ges på engelska.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Strategisk kommunikation - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen