Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Fördjupa dig i övergångsmetallernas kemi - lär dig om koordinations kemi, metallorganisk kemi kombinerat med bio-oorganisk kemi. Stort fokus läggs på tillämpningar inom metallorganisk kemi, homogen katalys och metallers betydelse i biologiska system.

KEMM52. Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom koordinationskemi, metallorganisk kemi och bio-oorganisk kemi. Kursen handlar om övergångsmetallernas kemi - vilka föreningar de bildar, vilka strukturer de har och hur de reagerar. Ett stort fokus läggs också på tillämpningar inom metallorganisk kemi, homogen katalys och metallers betydelse i biologiska system. Kursen behandlar olika spektroskopiska metoder som kan användas för att studera metallkomplex och i laboratoriet lär sig studenterna hur man syntetiserar metallföreningar med modern teknik, såsom Schlenk-teknik.

Kursinnehåll

Föreläsningar och övningar behandlar koordinationskemi och metallorganisk kemi. Inom detta område studeras struktur- och bindningslära, reaktionsmekanismer samt karaktäriseringsmetoder (NMR- och molekylspektroskopi). Kursen omfattar även metallorganiska typreaktioner, användande av metallorganiska reagens i katalys och organisk syntes samt kemiska databaser. Vidare behandlas även metallers roll i biologiska system.

Laborationerna syftar till att ge praktiska färdigheter i oorganisk syntes och övriga experimentella tekniker. Kursen ger även träning i muntlig och skriftlig framställning.

Seminarierna syftar till att ge praktiska färdigheter i att sammanställa forskningslitteratur samt presentera detta muntligt och skriftligt.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl kunskaper motsvarande KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 hp och KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp, KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 hp, KEMB21 Organisk kemi, 15 hp, och KEMB22 Oorganisk kemi, 7,5 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 22 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi är 38 750 SEK.