Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning

Förberedande program 60 förutbildningspoäng · 1 år

Närbild på händer som skriver på laptop, kaffemugg och mobil bredvid. Foto.

Beskrivning

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På LTH vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper. Utbildningen omfattar huvudsakligen matematik, fysik och kemi.

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för att läsa på en teknisk högskola, men som har läst Matematik 2 på gymnasiet.

Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer. I början av utbildningen repeteras viktiga moment från Matematik 1 och 2. Samtidigt läser man in nya moment så att alla studenter har samma bakgrund inför Matematik 3c.

Innehåll:

  • Matematik 3c
  • Matematik 4
  • Fysik 1-2
  • Kemi 1*
  • Teknisk orienteringskurs
  • Tillämpad kemi*

*Under basåret sker 6 kemilaborationer på Kemicentrum i Lund. (Kostnaderna för resor mellan Helsingborg och Lund står du som student själv för.) 

Betyg/godkänt basår

Godkänt Tekniskt basår uppnås när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och examinerade på LTH. Betyget godkänd/underkänd sätts på varje kurs som ingår i basåret. Graderade betyg används ej på basåret. Det innebär att ditt meritvärde från gymnasiet inte påverkas av basåret.

Godkänt basår krävs för att platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning ska gälla.

Även om du tidigare läst någon av kurserna som ingår i basåret, måste du läsa om den och bli examinerad i kursen vid LTH, för att få ett godkänt basår.

Platsgaranti/fortsatta studier

Godkänt tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka civil- och brandingenjörsutbildningar.

Platsgarantin för att påbörja en högskoleingenjörsutbildning hösten samma år gäller under förutsättning att du sökt utbildningen senast 15 april via antagning.se och är godkänd på hela basåret senast mitten av juni. Platsgarantin gäller endast för höstterminen efter det läsår som du antagits till tekniskt basår.

Du kan välja mellan Datateknik, Elektroteknik med automation, Byggteknik med arkitektur, Byggteknik – järnvägsteknik och Byggteknik – väg-/trafikteknik.

Frågor om utbildningen

Har du frågor om meritpoäng, antaning och behörighet kan du kontakta Lunds universiets centrala studievägledning.

Lunds universitets centrala studievägledning

Har du frågor om utbildningen och platsgarantin kan du kontakta info_helsingborg [at] lth [dot] lu [dot] se (LTH:s karriär- och studievägledare).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Ylva Oscarsson

Telefon: +46 42-35 67 25

E-post: info_helsingborg [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,56
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,80
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,00

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 125 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se