Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt

Kurs 15 högskolepoäng

Allmänt om kursen

Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan.

Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin. Seminarierna vänder sig främst till dig som vill jobba med personalfrågor eller arbetsledning i små och medelstora företag och du väljer själv om du vill delta i dessa. Se vidare under rubriken "seminarier" nedan. På sommaren ges kursen som en ren distanskurs utan seminarier.

 

Kursens innehåll

Anställningsavtalet
Anställningsavtalets innehåll, ingående och upphörande. Gränserna för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Kollektivavtalet
Fackföreningarnas betydelse på arbetsmarknaden. Lönesättning, MBL-förhandlingar, kollektivavtalens tvingande verkningar för arbetsgivare och arbetstagare.

Diskrimineringsrätt
Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad, aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud. Skillnader och likheter mellan olika diskrimineringsgrunder.

 

Kursens delar

Föreläsningar
För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan se på via Internet när det passar dig.

Självrättande prov
I varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest. 

Tillämpningsuppgifter
Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Tillämpningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Inlämningsuppgifter
I kursen ingår obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter omfattande totalt 9 högskolepoäng.

Seminarier
Seminarierna är frivilliga och vänder sig främst till dig som vill arbeta med personalfrågor eller arbetsledning i små eller mellanstora företag. Under seminarierna arbetar vi med praktiska arbetsrättsliga frågeställningar som typiskt uppkommer i små- och medelstora företag och med fackliga förhandlingar i form av förhandlingsspel. Du måste vara väl förberedd för att kunna delta i seminarierna.

Examination
Skriftlig examination motsvarande 6 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm. När kursen ges med seminarier i Helsingborg erbjuds tentamen även där.

 

Vi besvarar dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta lärarna på kursen på arb [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 26.

 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.jur.lu.se/arb

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

http://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Helsingborg, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
5 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 19,8

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 20,27

Folkhögskolebetyg (BF) 4

Högskoleprovet (HP) 0,3

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 300 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2021

Blandad undervisningstid Helsingborg, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
5 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Urvalsgrupper VT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 19,8

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 19,67

Folkhögskolebetyg (BF) 4

Högskoleprovet (HP) 0,3

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165

Totalt antal antagna

Vårterminen 2020 - 300 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt är 32 500 SEK.