Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion

Kurs 7.5 högskolepoäng

Kursen ”Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion”, introducerar förhållandet mellan människor och den byggda miljön med avseende på motståndskraft vad det gäller hälsa i urbana områden. Kursen ger deltagarna kunskap om bostäder och grannskapskvaliteter / attribut vid förekomsten av COVID-19, med betoning på vikten av öppet stadsrum, jämlikhet och motståndskraft när man förbättrar eller planerar framtida stadsdelar. Kursen ger en förståelse för effekterna av COVID-19 på människors vardag när det gäller användningen av den byggda miljön i olika sammanhang. Kursen syftar vidare till att hjälpa deltagarna att förstå kombinerade metoder och empiriska tillämpningar vid planering och utformning av stadsdelar/bostadsområden efter erfarenheten av en pandemi.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Boende och Bostadsutveckling

Besöksadress
Sölvegatan 24, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

http://www.hdm.lth.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i Arkitektur / Landskapsarkitektur / Fysisk planering / Urban Design / Stadsförvaltning / Lantmäteri / Katastrofhantering / Humanitärt bistånd och utveckling / Samhällsbyggnad (eller motsvarande).

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På engelska, distansutbildning

Antal träffar:
0 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

1 mars 2021 - 4 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Högskoleprovet (HP)-
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2021 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion är 18 125 SEK.