Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturvetenskap - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Beskrivning

Vad är litteratur och vilken relevans har litteraturen för oss i vårt samhälle? Inom litteraturvetenskapliga studier diskuteras just detta. Genom att studera och analysera romaner, noveller, dikter, dramer kan man komma åt existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och hur de stora samhällsförändringarna har skildrats genom tiderna.

Kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger en bred och fördjupad litteraturvetenskaplig utbildning. I programmet förenas ämneskunskaper med yrkesinriktade färdigheter och kompetenser såsom textbearbetning, skrivande i olika genrer och litteraturförmedling av olika slag. Förutom de teoretiska kurserna får du läsa praktiska kurser och göra projektarbeten och studiebesök. Det finns också möjlighet att söka praktik inom programmet.

Programmets innehåll

Första året – Litteraturvetenskapens grunder
Under första och andra terminen lär du dig litteraturanalysens grunder, den litterära textens relevans och position i olika kulturella och samhälleliga kontexter samt får kunskap om litteraturens historia från antiken fram till idag. Andra terminen avslutas med en självständig skriftlig fördjupningsuppgift. Under terminerna arrangeras också en programspecifik seminarieserie med ett antal gästföreläsningar och studiebesök.

Andra året – Litterära praktiker
Under tredje terminen får du pröva på att använda de historiska och teoretiska kunskaperna du förvärvat under första året i olika yrkesroller. Du får då testa på och träna upp specifika färdigheter i facklitterärt skrivande, redaktionell och publicistisk verksamhet, öva på din förmåga att förmedla litteraturvetenskapliga kunskaper till allmänheten och till specifika mottagargrupper, samt lära dig om den litterära översättningens språkliga, kulturella och ekonomiska villkor.

Under fjärde terminen läser du valfria kurser samtidigt som du också arbetar med ett självständigt projektarbete. Projektarbetet har en praktisk inriktning och förankras i de litterära praktiker du studerat under tredje terminen, men på en fördjupad nivå och med vidgade möjligheter till samverkan med aktörer utanför akademin. Parallellt med projektarbetet, som löper på över hela terminen, läser du också antingen valfria kurser om totalt 15 hp.

Tredje året – Profilering och fördjupning
Under programmets femte termin har du möjlighet att profilera din utbildning ytterligare genom att ägna en termin åt utlandsstudier, praktik eller studier i fritt valda ämnen.

Programmet avslutas med en kandidatuppsats genom vilken du får träna vetenskapligt tänkande och akademiskt skrivande. Ämnet för uppsatsen väljer du själv men du kommer att få en handledare som kommer vägleda dig i din skrivprocess. Som förberedelse för uppsatsarbetet inleds terminen med en teori och metod-kurs samt en tematisk fördjupningskurs.

Efter utbildningen

Efterfrågad kompetens
En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur. Litteraturvetenskaplig kompetens efterfrågas exempelvis på förlag och bibliotek, i bokhandel och på kulturtidskrifter, i grund- och gymnasieskola, vid universitet och högskolor, på kulturinstitutioner och kulturförvaltningar, på kulturredaktioner på dagstidningar, radio och TV, och på olika slag av företag där man behöver och värdesätter humanistisk erfarenhet och kompetens. Folk som har studerat hos oss är nu verksamma på alla dessa områden.

Praktiska kunskaper
En värdefull färdighet som man får med sig från utbildningen är förmågan att analysera, granska och tolka texter i deras sociala och mänskliga sammanhang – en praktisk kunskap som man får stor nytta av i sitt kommande yrkesliv, vilket det än blir. En utbildning i litteraturvetenskap i Lund innebär att du får lära dig att muntligt och skriftligt argumentera för din sak, att kunna skriva olika slag av vetenskapliga texter och att förmedla dina kunskaper.

Läsa vidare
Det finns också goda möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå, både inom det litteraturvetenskapliga fältet och inom andra ämnen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Litteraturvetenskap

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 78 47

https://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/

Robert Ekdahl

Studievägledare

robert [dot] ekdahl [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)15,30
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,40
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 25 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteraturvetenskap - Kandidatprogram är 345 000 SEK.