Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Engelska - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Det finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i engelska. Det beror på att användningen av engelska i Sverige och i världen ökar. Engelska är viktigt i arbetslivet och ett naturligt inslag i medierna och på offentliga platser. Kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet möter detta behov av arbetskraft med hög och bred kompetens i engelska.

Programmet är sex terminer långt (tre år) . Det ger 180 högskolepoäng och leder till filosofie kandidatexamen i engelska. Under minst fyra av de sex terminerna läser du engelska. Först läser du tre terminer engelska i Lund. Sedan kan du förlägga en eller två terminer till ett engelsktalande land, eller läsa ett breddningsämne i Lund under samma period. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete i engelska med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning.

På Lunds kandidatprogram i engelska möter du lärare som också är aktiva forskare.  Därför har programmet en stark vetenskaplig förankring. Du kan välja att specialisera dig i både engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning.

De här kurserna är obligatoriska:

 • engelsk grammatik, ordkunskap, fonologi och uttal
 • engelskspråkig litteratur
 • introduktion till historia och kultur
 • akademiskt skrivande på engelska
 • språkvetenskaplig analys
 • litteraturvetenskaplig analys
 • engelska i det mångkulturella samhället
 • engelskspråkig film/rörlig bild
 • valbara kurser med förankring i lärarnas pågående forskning
 • forskningsmetod i engelsk språkvetenskap och/eller engelsk litteraturvetenskap
 • språkvetenskaplig och/eller litteraturvetenskaplig teori
 • kandidatuppsats.

I alla kurser tränas språkfärdighet och språkriktighet i engelska, särskilt i början av utbildningen.

 

Vad kan du mer välja att läsa inom programmet?

Från och med termin fyra gör du vissa individuella val. Du kan välja att skriva kandidatuppsats i ämnets båda inriktningar, dvs engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. En av kandidatuppsatserna blir då ditt examensarbete, och det skriver du under termin sex (den sista terminen).

Vill du förlägga delar av dina studier i ett engelsktalande land finns goda möjligheter till detta tack vare Lunds universitets utbytesavtal. Vill du läsa utomlands får du hjälp av vägledare med din ansökan. Den lärare som är programkoordinator eller studierektor kan hjälpa dig att välja kurser som du kan tillgodoräkna inom programmet.

Om du inte studerar utomlands läser du ett annat ämne under en eller två terminer. Det kan vara ett annat språk eller ett ämne såsom historia, filmvetenskap, filosofi, juridik, ekonomi, litteraturvetenskap, statsvetenskap, eller media- och kommunikationsvetenskap. Lunds universitet har ett mycket stort utbud av sådana ämnen, bland annat flera andra språk.

Studievägledare kan ge råd inför dina individuella val. Du kan också diskutera dina val med programkoordinatorn, som också är en av dina lärare.

 

Vad kan du när du tar examen?

Efter avslutad examen kan du bland annat:

 • kommunicera på engelska i tal och skrift med god språkriktighet
 • inhämta och förstå information om engelska språket och engelskspråkig litteratur och kultur i olika typer av källor, exempelvis lexika, grammatikböcker, facklitteratur och digitala resurser
 • analysera engelska språket och engelskspråkig litteratur på vetenskaplig grund
 • diskutera din analys i ljuset av tidigare forskning och teori samt dra slutsatser
 • samarbeta med andra och kommentera deras texter och presentationer samt ta emot kommentarer på dina egna
 • arbeta självständigt, problemlösande och disciplinerat mot en deadline.

 

Vad leder en kandidatexamen i engelska till?

En del studenter går direkt ut i arbetslivet och jobbar som exempelvis informatörer, administratörer, kommunikatörer eller skribenter, samt i dataspelsbranschen. Kunskaper i engelska behövs i de allra flesta yrken. Utmärkta kunskaper i engelska ger dig därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Många som tagit kandidatexamen i engelska läser en påbyggnadsutbildning som leder till en yrkesexamen som lärare, översättare eller bibliotekarie. Sådana utbildningar finns i Lund, men även på andra lärosäten.

Det finns också påbyggnadsutbildningar (masterutbildningar) i språkvetenskap och i litteraturvetenskap. De ger en fördjupning i litteraturvetenskap respektive språkvetenskap samt behörighet till forskarutbildning. Mer information kan du få av studievägledare, av dina lärare,  studierektor eller av ämnets forskarutbildningsansvariga.

Under programmets gång anordnar programansvarig lärare träffar med alumner, dvs tidigare studenter som börjat jobba. Lund har även en arbetslivskoordinator som anordnar träffar för studenter som vill öva på att skriva sitt CV och jobbansökningar. När du är student i Lund bygger du också på ett naturligt sett ett nätverk av vänner och kontakter inför ditt yrkesverksamma liv.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/utbildning/program/HGENG/

Kontakt

Studierektor Fabian Beijer, fabian [dot] beijer [at] englund [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Aktuellt språk 3, Engelska 6 eller Aktuellt språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet 2/A2)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen