Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR87

 Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap och förståelse för koncept och processer i akvatiska system, från individer till systemnivå, samt tillämpa adekvata metoder

Kursen innehåller flera olika moment som fokuserar på teoribildning. Genom en kombination av föreläsningar och experiment tillägnar sig studenterna kunskap om t.ex. bakterieproduktion, primärproduktion, konkurrens, predator-bytesinteraktioner, migrations- och utbredningsmönster i tid och rum samt vilka konsekvenser dessa processer har för funktionen av akvatiska ekosystem. Det praktiska arbetet sker i projektgrupper där studenterna tränas i planering, genomförande och redovisning av vetenskapliga studier. I kursen ingår orientering om och användning av akvatiska databaser för att med hjälp av tidsserier studera förändringar och människans inverkan på akvatiska ekosystem genom t ex klimatförändringar, eutrofiering, brunifiering eller fiske. Kursen omfattar även teoretisk och laborativ introduktion till vissa grundläggande molekylära tekniker.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC10 Ekologi 15 hp, BIOR86 Limnologi och marinekologi - organismer och habitat 15 hp alternativt BIOR17 Limnologi 15 hp eller BIOR65 Marinekologi 15 hp samt 15 hp cellbiologi och genetik. Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer är 42 500 SEK.