Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Politices kandidatprogrammet

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Riksdagshuset

Beskrivning

Vill du förstå samspelet mellan politik och ekonomi? Vill du även få kunskaper om samhällsförändringar? Då är politices kandidatprogram ett program för dig!

Politices kandidatprogram (pol. kand.) bygger på en kombination av

 • statsvetenskap
 • nationalekonomi

med valbara kurser inom

 • samhällsgeografi
 • företagsekonomi
 • handelsrätt
 • statistik.

Beroende på vilken kombination av kurser du väljer kan din examen anpassas efter dina önskemål. Under programmet kommer din analytiska förmåga att tränas genom muntliga och skriftliga analysuppgifter, eget forskningsarbete och uppsatsskrivande.

Samspelet mellan politik och ekonomi

Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer. Utbildningen betonar samspelet mellan politik och ekonomi. Det ekonomiska perspektivet uppmärksammar hur resurser skapas och vilka ramar det sätter för den offentliga politiken. Det politiska perspektivet uppmärksammar hur olika prioriteringar och komplicerade beslutsprocesser leder till ett utfall som ibland avviker från det som är förväntat eller önskvärt.

Kunskap om samhällsförändringar

I utbildningen betonas att den starka gränslinjen mellan privat och offentligt gradvis har luckrats upp, liksom att det blivit allt svårare att upprätthålla en skärningspunkt mellan nationella och internationella frågor. Kunskap om sådana samhällsförändringars orsaker, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmets inriktning.

Programmets innehåll

Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng). Minst 90 hp ska läsas i något av examensämnena:

 • Nationalekonomi
 • Statsvetenskap
 • Samhällsgeografi

Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Du kommer även att få välja en kurs på 30 hp inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Dessutom är 30 hp helt valfria. Som valfria poäng rekommenderas en termins studier utomlands eller praktik.  

Om du vill ha samhällsgeografi som huvudområde väljer du:
Samhällsgeografi: grundkurs (1-30 hp)

Om du istället väljer att ha nationalekonomi eller statsvetenskap som huvudområde är det obligatoriskt att läsa 30 hp i något av följande ämnen:

 • Samhällsgeografi 
 • Företagsekonomi
 • Handelsrätt
 • Statistik

Alternativt: 15 hp + 15 hp i statistik och handelsrätt.

Detta läses normalt under termin 3.

Under denna termin läser du fortsättningskursen i det huvudområde du har valt (statsvetenskap, nationalekonomi eller samhällsgeografi).

Under termin 5 och 6 ingår den valbara terminen (30 hp) och kandidatkursen i det huvudområde du har valt (30 hp). Vilken ordning du väljer att placera den valbara terminen och kandidatkursen (30hp) i beror på vad du vill göra under din valbara termin.

Den valbara terminen kan utgöras av

 • valfria kurser
 • en utbytestermin
 • praktik ute i arbetslivet.

Under den valbara terminen har du möjlighet att ytterligare sätta din egen prägel på utbildningen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare:

 • Daniel Alfons
 • Mats Janér
 • Lidija Lindoff

+46 46 222 89 52
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 9 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,60
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,80
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,25

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 100 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,95
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,20
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,05

Totalt antal antagna

Vårterminen 2021 - 100 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Politices kandidatprogrammet är 300 000 SEK.

Ansökan till senare del av program

Om du redan har läst grundkursen i statsvetenskap kan du ansöka till utbildningsprogrammets senare delar. Det är viktigt att du läser igenom anvisningarna för ansökan till programmet senare del innan du ansöker.

Ansökan till programmets senare delar (pdf 138 kB, nytt fönster)

Karriär

Bärbara datorer på ett bord

Bredd mot forskning och arbetsmarknad

Politices kandidatprogrammet ger dig en god grund för en bred arbetsmarknad med arbetsuppgifter inriktade mot analys, utredning, ledning och kommunikation inom såväl offentlig som privat sektor, på nationell och internationell nivå. Programmet förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.