Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska som andraspråk 4

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen. Om du vill läsa ämnet som fristående kurser heter de Svenska som andraspråk: Grundkurs, Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs.

Kursens innehåll

Textanalys och respons, 7,5 hp
Delkursen behandlar skolans texttyper utifrån andraspråkselevers produktion. Studenterna tränas i analys av elevtexter och formativ bedömning utifrån ett andraspråksperspektiv inom olika genrer.

Språkdidaktik, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på undervisning i ungdoms- och vuxenutbildningen för elever som är nya i svenska språket.

Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 15 hp
Delkursen behandlar ungdomars och vuxnas läsning och belyser hur skönlitteraturen kan användas för att främja språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

studievägledare

E-post: studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se

utbildningskoordinator

Karin Hjalmarsson

E-post: karin [dot] hjalmarsson [at] uvet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 45 högskolepoäng från kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (ÄSAD01/ÄSAD11/ÄSAD21, ÄSAD02/ÄSAD12 och ÄSAD03/ÄSAD13), eller motsvarande.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk 4 är 57 500 SEK.