Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Organisation, ledning och lärande II: i teoretiskt perspektiv

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vårterminen 2024 ges kursen endast inom Kandidatprogrammet i HR och Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

Kursen ger dig fördjupad kunskap rörande ledningsstrukturer och lärande inom

HR-området. Du använder sociologiska perspektiv för att identifiera och analysera komplexa fenomen i organisationer och lär dig hur samhälleliga utmaningar och olika organisatoriska förutsättningar samspelar och påverkar hållbart HR-arbete.

Inom kursen tränas du i att förstå och hantera gruppdynamiska processer i arbetslivslika situationer samt i studiemiljön. Du förväntas kritiskt reflektera och argumentera muntligt och skriftligt inom kursens område och granska olika HR-insatser och åtgärder i relation till organisationers förutsättningar och villkor.

Under kursen ska du kunna inta ett etiskt förhållningssätt i frågor som berör arbetslivet på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå samt visa på förståelse för relationerna mellan dessa nivåer.

Kursen består av två delkurser

Delkurs 1: Ledarskap och lärande 7,5 hp

Ledningsstrukturen chefskap, ledarskap och medarbetarskap analyseras och problematiseras med avseende på utveckling, förändring och utmaningar samt dess konsekvenser för individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande i organisationen. Relationen mellan ledare och medarbetare fokuseras med särskilt avseende på möjligheter att utöka sina respektive handlingsutrymmen. Betydelsen av makt, grupprocesser, empowerment och delegation diskuteras och analyseras mot bakgrund av fall inom arbetslivsområdet.

Delkurs 2: Hållbart HR-arbete i organisationer 7,5 hp

Delkursen fokuserar på hållbart HR- arbete. Hållbart HR strävar efter att utveckla en HR- praktik som främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i företag och organisationer. Hållbart HR- arbete utgör ett svar på samhälleliga krav och utmaningar och specifika organisatoriska förutsättningar. Hållbar HR-praktik är ett relativt nytt begrepp och en ny företeelse som definieras på olika sätt och rymmer många olika praktiker och aktiviteter. Under kursen kommer vi att studera olika HR -praktiker och aktiviteter som kan inkluderas under rubriken Hållbar HR samt vilka av dessa som är lämpliga att tillämpa i olika typer av organisationer.

Mer information om kursen finns i kursplanen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Sociologi

Besöksadress
Sandgatan 11, Hus G, Lund

Postadress
Box 114, 221 00 Lund

http://www.soc.lu.se/

Lena Mårtensson

Studievägledare

+46 46 222 68 92

lena [dot] martensson [at] soc [dot] lu [dot] se

Britt Marie Rönn

Studievägledare

+46 46 222 88 77

britt_marie [dot] ronn [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt antingen
1) HURB01 Introduktion till Human Resources, 15 hp, HURB02 Introduktion till psykologi, 15 hp, HURB03 Organisation, ledning och lärande 1, 15 hp, HURB04 Arbetsrätt I, 15 hp, HURB05 Handelsrätt: Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext, 15 hp och HURB06 Introduktion till beteendevetenskaplig forskningsmetodik inom kontexten Human Resources, 15 hp,
2) Kunskaper motsvarande BVGA43 Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp, eller
3) SOCA20 Sociologi: Grundkurs, 30 hp, eller motsvarande (t ex SOCA30 Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner, 30 hp och SOCA63 Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys, 30 hp)

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 21 mars 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Organisation, ledning och lärande II: i teoretiskt perspektiv är 28 750 SEK.