Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Kille och tjej går längs gata i Lund

Kriminologi - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Varför begår människor brott? Varför tenderar de flesta människor att följa sociala normer? Varför följer människor vissa lagar men inte andra? Hur kan vi förebygga brottslighet? Hur och varför straffar vi människor? Inom kriminologiprogrammet presenteras och diskuteras kriminologiska, sociologiska och rättssociologiska grundfrågor som dessa.

Aktuella kriminologiska problem och teman

Lagars efterlevnad och effektivitet, kriminella livsstilar, våld, brottsoffer, genus och brott, rädsla för brott, ekonomisk brottslighet, polisväsendet, brottsförebyggande arbete och straff- och behandlingsinstitutioner är exempel på teman som tas upp under utbildningen. Vi utforskar olika metoder och teorier inom kriminologin och lär oss hur man skapar ny kunskap. Vi behandlar aktuella kriminologiska problem och fenomen som programmets lärare förankrar i aktuell och relevant forskning på området.  Programmet brukar även bjuda in forskare från sociologin och rättssociologin för att berätta om vad som pågår just nu inom olika forskningsområden.

Spännande programaktiviteter

Flera gånger per termin ordnas så kallade programaktiviteter som bland annat innebär att du får träffa representanter från olika myndigheter, organisationer och företag på den tilltänkta arbetsmarknaden.

Stora valmöjligheter

I programmet ingår både teoretiska och praktiska moment och du har stora möjligheter att forma programmet efter dina egna intressen. Du väljer huvudområde sociologi eller rättssociologi och utöver det finns det utrymme för valbara och valfria kurser, däribland arbetslivspraktik eller utlandsstudier.

Efter utbildningen

Kriminologiprogrammet leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde i sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom våra respektive huvudområden.

På arbetsmarknaden märks ett ökat intresse för kriminologi med nya yrken inom området på framväxt. Läs mer om karriär och arbetsmarknad längre ned på den här sidan.

Kontakt

Anette Salling

Studievägledare, Rättssociologiska institutionen

Telefon: +46 46 222 41 55

E-post: Anette [dot] Salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Programmets innehåll

Termin 1

 • Sociologi: Kriminologi 30 hp
  Kursen ger grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod, samt vetenskapliga verktyg för att analysera kriminologiska problemställningar. 

Termin 2

 • Rättssociologi: Grundkurs 30 hp
  Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en introduktion i ämnets historia och kunskapsområde; normer och rättsregler. Du får också insikt i vetenskaps- och samhällsteori samt samhällsvetenskaplig och juridisk utredningsmetod. Kursen avslutas med en praktisk övning där du får använda dina kunskaper till att göra en rättssociologisk utredning och rapportera resultatet. 

Termin 3

Denna termin väljer du mellan:

 • Sociologi: Kriminologi fortsättningskurs 30 hp 
  Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. Vi tittar även på olika kriminologiska studier och diskuterar vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa. Eftersom kursen ställer högre krav på självständighet, avgränsning, analytisk skärpa och originalitet fördjupar du även din analytiska kompetens. Kursen avslutas med ett arbete i valfritt kriminologisk ämne.
 • Rättssociologi: Fortsättningskurs 30 hp 
  Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod. Du kommer även att lära dig analysera samhällsföreteelser utifrån ett rättssociologiskt perspektiv och under handledning göra forskningsetiska bedömningar. Kursen avslutas med en rättssociologisk utvärdering som planeras och rapporteras skriftligt och muntligt.

Termin 4

 • Straffrätt för samhällsvetare, 15 hp
  Kursen ger dig en övergripande bild av brottslighet, kriminalpolitikens och straffrättens syften och medel samt straffsystemets uppbyggnad. Den ger också kunskap om, och förmåga att, tillämpa straffrättens grundbegrepp och grundläggande principer samt insikter i straffrättens ansvarslära och straffprocessen. Kursen examineras genom salstenta, hemtenta och obligatoriska seminarier. Kursen omfattar 15 hp och ges på halvfart under hela terminen.
 • Parallellt med kursen i straffrätt, läser du en valbar kurs om 15 hp som ger möjlighet till breddning inom det kriminologiska intresseområdet. Det kan till exempel vara en kurs i socialt arbete, psykologi, sociologi eller rättssociologi. Vilka kurser du kan välja mellan varierar från termin till termin.

Termin 5

Tre valmöjligheter:

 • Du kan välja att läsa valfri kurs i valfritt ämne vid Lunds universitet eller annat lärosäte.
 • Du kan åka utomlands på utbytesstudier vid något universitet inom eller utanför Europa.
 • Du kan göra praktik på en arbetsplats som är verksamt inom utbildningens område. Praktikkursen innehåller förutom det arbetsplatsförlagda momentet, även teori. Kursen examinera löpande under hela praktikterminen med löpande inlämningsuppgifter och avslutas med ett slutseminarium. Arbetsplatspraktik KRIA36

Termin 6

 • Du läser en kandidatkurs i ditt huvudområde (sociologi eller rättssociologi) som avslutas med ett examensarbete (kandidatuppsats) på 15 hp. Under terminen ordnar vi även "Arbetsliv på gång”, där du bland annat får träffa tidigare studenter som är ute i arbetslivet, få karriärvägledning och hjälp att skriva CV samt kontakt med facket.

Mer information om programmet på Rättssociologiska institutionens webbplats

Kortfakta

Studiestart:
Höst

Studieort:
Lund

Examen:
Filosofie kandidatexamen i kriminologi.

Huvudområde:
Sociologi eller Rättssociologi

Språk:
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,84

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,39

Folkhögskolebetyg (BF)4,00

Högskoleprovet (HP)1,10

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 2019105 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kriminologi - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Svartvit bild på personer som sitter runt ett bord med laptops framför sig

Stark koppling till arbetsmarknaden

Under hela utbildningen får du i samband med seminarier träffa representanter från arbetsmarknaden och tidigare studenter som är ute i arbetslivet. Under sista terminen får du även karriärvägledning och hjälp att skriva CV vid ett tillfälle. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med utredning, analys, utvärdering och planering med särskilt fokus på det kriminologiska området (sådant som rör brott, straff, lag och rätt). Exempel på arbetsplatser är statliga och kommunala myndigheter, som Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen och Kriminalvården, eller andra organisationer och privata företag. Eftersom du har möjlighet att delvis forma din egen utbildning, så kan den framtida arbetsplatsen variera stort.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen