Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Person tittar på vattenflaska. Foto.

Beskrivning

Frågor om vattenkvalitet och hur marina ekosystem och ekosystem i sötvatten fungerar blir alltmer viktigt på en planet som hela tiden förändras. Vid Lunds universitet har vi en masterutbildning i akvatisk ekologi som ger dig hög kompetens inom både marin ekologi och sötvattensekologi (limnologi). Vi blandar friskt mellan salt och sött och detta ger dig inte bara en bredare insikt i akvatiska ekosystem, utan ökar också din möjlighet att få ditt drömjobb efter genomgången utbildning.

Vattnet i vår natur och de ekologiska sambanden i sjöar, våtmarker, dammar och rinnande vatten står i centrum i denna utbildningen. Kurserna ger kunskap om teorier och modeller som förklarar fysikaliska processer och oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten. Här diskuteras samspelet mellan organismer både mellan och inom olika populationer i den akvatiska näringsväven, varvid även beteendevetenskapliga aspekter belyses. Dessutom övas kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap inom organismgrupperna plankton, ryggradslösa djur, alger, andra undervattensväxter och fisk. Människans påverkan, t ex effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar, på akvatiska system diskuteras. I utbildningen ingår även tillämpade kurser som behandlar viktiga områden som arbetsmarknaden förväntar sig att en biolog med akvatisk inriktning ska behärska, såsom EU:s ramdirektiv för vatten, användande av geografiska informationssystem (GIS), miljögifternas spridningsvägar och påverkan på akvatiska ekosystem, samt genomförande av åtgärdsprogram för att reparera skadade vattenmiljöer. Den avancerade kursen akvatisk ekologi baseras på grundläggande vetenskapsteori. Genom kritisk läsning, referat och seminariediskussioner erhålls fördjupade kunskaper i akvatisk teori och metodik och en god grund för både fortsatta studier, forskning och yrkesverksamhet.
Arbetsmarknad


Kan man få ett arbete när man studerat akvatisk ekologi? Svaret är definitivt ja. De allra flesta av våra studenter får efter examen relevanta arbeten inom vattenvården, t ex som kommunekologer, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. I arbetsuppgifterna inom län och kommun ingår t ex miljöövervakning (fältprovtagningar, utvärderingsarbete), rådgivning, samt bedömning av åtgärder som kan återverka på vatten. Om man brinner för forskning inom akvatisk ekologi så finns det också goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola med forskning och undervisning.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.biology.lu.se/education/masters-degree-programmes/master-programme-aquatic-ecology

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare: Lotta Persmark, lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se, +46 (0)46 222 37 28

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi, botanik och zoologi, eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Urval

baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes Summary sheet ).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 9 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram är 290 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 36 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master