Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Person tittar på vattenflaska. Foto.

Beskrivning

Miljöproblem i hav och sötvatten är en allt viktigare fråga i samhället. Behovet av kompetens om dessa ekosystem ökar. Vår masterutbildning i akvatisk ekologi ger dig fördjupade kunskaper inom både marin ekologi och limnologi. Utbildningen innefattar även tillämpade kurser baserade på arbetsmarknadens behov av akvatisk expertis.

Detta masterprogram har fokus på ekologin i sjöar, våtmarker, rinnande vatten och havet. Du lär dig om fysikaliska och kemiska processer och hur dessa påverkar växter och djur samt näringsämnens kretslopp i vatten. Du får också lära dig om samspel mellan organismer, exempelvis konkurrens och predation samt interaktioner både inom och mellan olika populationer i de akvatiska näringsvävarna.

Du får träning i kemiska analyser och provtagningsmetodik samt artkunskap beträffade plankton, ryggradslösa djur, stora alger och andra undervattensväxter samt fisk. På utbildningen diskuterar vi också effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar med avseende på akvatiska system. I programmet ingår tillämpade kurser som ger dig viktig kompetens, exempelvis om EU:s ramdirektiv för vatten, miljögifter, användande av geografiska informationssystem (GIS) samt genomförande av åtgärdsprogram för att restaurera skadade vattenmiljöer. Utbildningen ger dig också fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Även fältundervisning utgör en viktig del av utbildningen. Exkursioner och fältprojekt är kostnadsfria. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas utbildningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Masterprogrammet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Under första terminen läser du limnologi och marinekologi med fokus på ekosystem, arter och processer. På vårterminen läser du först kursen Akvatisk ekologi, som ger kunskap i hur klimatförändringarna påverkar de akvatiska ekosystemen samt ger dig fördjupad erfarenhet av vetenskaplig metodik. Terminen avslutas sedan med en kurs i vattenvård.

Det andra studieåret kan du välja kurser i exempelvis GIS, bearbetning och analys av biologiska data, modellering av biologiska system eller ekotoxikologi. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du arbeta med vattenvård exempelvis som kommunekolog eller vattenhandläggare på länsstyrelser. Du kan också jobba på konsultföretag. I arbetsuppgifterna ingår bland annat miljöövervakning i form av fältprovtagningar och utvärderingsarbete, rådgivning samt bedömning av åtgärder. Om du brinner för forskning inom akvatisk ekologi finns det också goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Akvatisk ekologi
Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi, botanik och zoologi, eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Akvatisk ekologi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master