Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rehabiliteringsmetodik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om modern rehabilitering. Under kursen går vi igenom teoretiska begrepp och kunskap om rehabiliteringsmetodik men också hur man praktiskt kan tillämpa dessa i sin verksamhet.

Kursens innehåll

Rehabilitering blir alltmer centralt inom hälso- och sjukvården och andra verksamheter i samhället. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om modern rehabiliteringsmetodik. Hur utformas och används en rehabiliteringsplan? Hur samverkan man i team, och hur görs person och närstående delaktiga? Hur formuleras bra mål och hur mäter och utvärderar vi rehabiliteringsinsatserna? Och avslutningsvis, hur kan man genom ett förändringsarbete utveckla rehabiliteringen inom en verksamhet.

Kursen Rehabiliteringsmetodik förmedlar kunskap och erfarenhet kring rehabiliteringsprocessen, interdisciplinärt teamarbete, ICF och rehabiliteringsplaner, målformulering, kommunikation och kultur samt mätning och utvärdering inom rehabilitering.

Vi använder boken ”Rehabiliteringsmetodik” som kurslitteratur (du hittar boken via Studentlitteraturs hemsida: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/reha…).
Med utgångspunkt i bokens olika kapitel kommer du att få kunskap och erfarenhet om rehabiliteringsprocessen, interdisciplinärt teamarbete, ICF och rehabiliteringsplaner, målformulering, kommunikation och kultur samt mätning och utvärdering inom rehabilitering.

Som avslutande examination ska du planera ett förändringsarbete där du använder dina nya kunskaper i rehabiliteringsmetodik.

Efter kursen

Kursen kan ingå i en magister- eller mastersexamen. Det förändringsarbete du genomför som slutexamination kan du också genomföra i praktiken genom att implementera i den verksamhet du för närvarande arbetar i.

Kursplanen finns via länken nedan:

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Jan Lexell

E-post: jan [dot] lexell [at] med [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Eva Månsson Lexell

E-post: eva [dot] mansson_lexell [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: susanne [dot] destow [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från arbetsterapi-, audionom-, fysioterapi-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, socionomutbildning (minst 180 högskolepoäng).

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 27 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Rehabiliteringsmetodik är 19 375 SEK.