Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Detta masterprogram ger dig djupare kunskaper om själva metoderna som används inom beräkningsvetenskap och hur man tillämpar dem. Här får du dyka ner i numeriska simuleringar och maskininlärning för att göra prognoser och analyser eller för att ersätta experiment. Du lär dig hur man genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender i naturvetenskapliga frågeställningar.

Avancerade beräkningar blir ett allt viktigare inslag i både forskning och näringsliv. På detta masterprogram lär du dig studera olika komplexa naturvetenskapliga processer och hur beräkningsvetenskap kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Beräkningsmatematik fokuserar på att studera och utveckla de beräkningsmetoder som används inom beräkningsvetenskapen. Aktuella infallsvinklar kan vara allt från miljö- och klimatförändringar till specifik design av nytt flygbränsle eller förståelse av supernovor.

Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori läggs stor vikt vid de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området, och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter. Du får även generella kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken, exempelvis inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik.

Masterprogrammet ger dig spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området samtidigt som utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Deltagande studenter har en bakgrund i matematik/fysik och ett intresse för matematik och programmering, men du kommer dessutom att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer. I det sammanhanget finns möjlighet att gemensamt genomföra projekt och examensarbete. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att undervisas av internationellt välrenommerade forskare och få kontakt med många olika forskargrupper. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Programmet lägger tonvikt på matematik, numerisk analys och matematisk statistik. Kursupplägget kombinerar numeriska metoder för differentialekvationer med matematisk statistik och naturvetenskap för att förse dig med kunskaper och färdigheter för differentialekvationsbaserad och databaserad modellering. 

Första året läser du fyra obligatoriska kurser: modellering i beräkningsvetenskap, Monte Carlo-baserade statistiska metoder, stationära stokastiska processer samt numeriska metoder för differentialekvationer. Därefter kan du välja kurser inom exempelvis artificiella neuronnätverk, simuleringsverktyg, statistisk modellering av extremvärden, numeriska algoritmer med Python/SciPy. Du kan också välja bland ett antal kurser som handlar om olika naturvetenskapliga processer. Examensarbetet är 30 högskolepoäng.

 

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen, men programmet förbereder dig även för en yrkesbana inom industri och näringsliv. Du kan därmed också välja att arbeta utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Master koordinator

Patrik Edén

E-post: compsci [at] math [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning beräkningsmatematik

Kandidatexamen i fysik om minst 180 hp.

Engelska 6 / Engelska B.

alternativt

Naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 30 hp matematik, varav 6 hp programmering och 7,5 hp statistik, samt ytterligare 60 hp matematik och/eller fysik.

Examen ska innehålla minst 15 hp i ett naturvetenskapligt ämne (inte matematik) eller i datalogi.

Engelska 6 / Engelska B.

Övrigt
Vissa av de valbara kurserna inom programmet kan ha högre förkunskapskrav i matematik eller i andra naturvetenskapliga ämnen.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska huvudområden, samt en motivering för ansökan som klargör sökandens mål med utbildningen (från den sökandes "Summary sheet").

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik - Masterprogram är 340 000 SEK.