Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Fjärranalys för landskapsstudier

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Den här kursen ger dig kunskap om tekniker för att samla in information om olika företeelser i landskapet, framförallt genom flygbildstolkning. Du lär dig om bildtolkningsprocessen och tillämpningsområden för fotografisk fjärranalys inom forskning, samhälle och privat verksamhet. Under kursen kommer du att arbeta med bilder från olika filmtyper samt digitala bild- och kartdata.

Fjärranalys är ett samlingsbegrepp för olika metoder att studera vår omvärld på avstånd. Exempel på fjärranalysmetoder är fotografering, ekolod och radar. Den här kursen ger dig kunskap om hur man använder framförallt flygbilder för att samla in information om olika företeelser i landskapet. För att kunna tolka en bild måste du förstå hur bilden blir till och vilka faktorer som påverkar informationsinnehållet. Vi börjar därför kursen med ett teoretiskt basblock som tar upp saker som t.ex:

  • strålningsfysik
  • bildegenskaper
  • reflektionsegenskaper hos olika objekt

I början av kursen kommer du att använda analoga bilder från olika delar av världen och från olika tidsperioder för att få en uppfattning om kvalitet på information i olika typer av bilder. Du får lära dig att välja de bästa bildtyperna beroende på vilka objekt du ska studera.

Idag sker bildhantering huvudsakligen med hjälp av datorer. Det blir lättare att kombinera bilder med kartor om man använder digital teknik. Under kursen kommer du att arbeta med digitala bild- och kartdata från olika källor. Du kommer också att få prova på hur man klassificerar olika objekt som har fotograferats från flygplan eller satellit. Mycket av arbetet på kursen är upplagt som projekt, de flesta genomförs i grupp. Ett av projekten mot slutet av kursen är upplagt som ett realistiskt uppdrag där du tillsammans med dina kurskamrater får planera, genomföra och rapportera ett större projektarbete. I projektet ingår också ett par dagars fältarbete.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Ulrik Mårtensson

Telefon: +46 46 222 40 26

E-post: ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 60 hp naturvetenskapliga studier

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Fjärranalys för landskapsstudier är 36 250 SEK.