Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkeologi och antikens historia: Benkemi och bioarkeologisk analys

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Bruket av naturvetenskapliga metoder inom arkeologisk forskning är ett ständigt växande fält som i många avseenden revolutionerat vår kunskap om det förflutna. En stor del av aktuell metodutveckling är kopplad till bioarkeologin och avser olika typer av kemiska studier av osteologiskt material, såsom DNA-analyser, proteomik och isotopanalyser av olika grundämnen. Metoderna har fått ett brett genomslag i de flesta arkeologiska discipliner och används för såväl datering som för att ge kunskap om sjukdomar, diet, mobilitet, släktskap och genetiska ursprung, för att nämna några exempel. Forskningsfältet, som är mång- eller tvärvetenskapligt, utgör i dag en avsevärd del av publicerade forskningsresultat. Det har således blivit allt viktigare för arkeologer och osteologer att känna till grunderna i dessa metoder, hur resultaten kan tolkas, samt hur metoderna kan kombineras med andra metoder inom arkeologin.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om olika naturvetenskapliga analyser av skelettmaterial från människor och djur, samt ger en inblick i aktuell metodutveckling. Den behandlar även provtagningsstrategier samt etiska ställningstaganden gällande destruerande provtagning och kemiska analyser av osteologiskt material. Inom ramen för kursen görs också icke-obligatoriska studiebesök vid laboratorier för att introducera studenterna i det praktiska arbetet. Vidare syftar kursen till att stärka förmågan till mång- och tvärvetenskapliga arbetssätt för att nå ny kunskap om det förflutna.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, 223 62 Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 79 40

https://www.ark.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs i historisk osteologi, arkeologi, historisk arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Eftermiddagstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

11 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 35 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arkeologi och antikens historia: Benkemi och bioarkeologisk analys är 15 625 SEK.