Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Naturgeografisk teori och systemmetodik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Du lär dig grundläggande fysiska, matematiska och statistiska metoder med relevans för behandling av naturgeografiska frågor. Vidare studerar du sambandet mellan mätning och modellering som ett sätt att beskriva rumsliga och tidsmässiga fenomen. Metoderna och deras tillämpningar belyses med exempel från olika områden inom fysisk geografi som klimatologi, hydrologi, mikrometeorologi och ekosystemvetenskap.

Med utgångspunkt i deltagarnas förkunskaper introduceras grundläggande fysiska, matematiska och statistiska metoder med relevans för behandling av naturgeografiska frågeställningar. Du får kunskap och förståelse av fysiska processer i biogeosfären, atmosfären och hydrosfären samt deras matematiska formuleringar. Under kursen ska du lära dig att formulera konceptuella och enkla matematiska modeller samt att tillämpa dessa för att analysera system och deras dynamik.
På kursen får du också lära dig att samla in data på olika fysiska, kemiska och biologiska företeelser
med hjälp av diverse mätutrustning. Vidare introduceras sambandet mellan mätning och modellering som medel för att beskriva rumsliga och tidsmässiga fenomen.

Kursens genomförande

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier,
gruppövningar och projektarbeten. Deltagande i laborationer, fältövningar,
seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan
undervisning är obligatoriskt.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Susanna Olsson

E-post: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

 

Grundläggande behörighet samt MaD, FyA och 15 hp naturvetenskapliga studier inklusive NGEA01 (Naturgeografi – introduktion till jordens miljö), eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Naturgeografisk teori och systemmetodik är 42 500 SEK.