Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Människan i extrema miljöer

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metoder och strategier för riskbedömning och åtgärdande. Den omgivande miljöns fysiska komponenter (ex vis klimat, brand, lufttryck, kallt vatten) kan innebära risker för ogynnsam påverkan på människans hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande. I arbetslivet, inom räddningstjänsten vid katastroftillbud, inom turism och i samband med idrott och sportaktiviteter utsätts människor ibland för extrema förhållanden. Kunskapen kring sammanhängande risker är relativt väl utvecklad men begränsat tillgänglig för många utsatta grupper. En nödvändig förutsättning för att säkert hantera sådana situationer är att personer med olika ansvar inom sektorn har och uppdateras med färsk kunskap. Detta gäller inte minst personal inom räddningstjänsten men arbetsledare, idrottsledare m fl behöver ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar för utformning av aktiviter under extrema miljöförhållanden. Kunskapen kan också användas för att skapa och utforma produkter för säker funktion i extrema miljöer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursadministratör

Lena Leveen

E-post: lena [dot] leveen [at] certec [dot] lth [dot] se

Kursansvarig

Chuansi Gao

E-post: chuansi [dot] gao [at] design [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 25%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Människan i extrema miljöer är 18 125 SEK.